EG aasta tegu

AASTA TEGU nimetus antakse sündmusele või ettevõtmisele, mis on õppeaasta jooksul

koolile olulise tähtsusega ning mõjutanud positiivselt kooli arengut ja tuntust. 

AASTA TEGU valitakse õpilaste, koolitöötajate ja lastevanemate poolt hääletuse teel maikuu jooksul.