10 aastat tagasi.

Maakondlikul muusikaõpetuse olümpiaadi piirkonnavoorus saavutas Elise-Berta Tarto põhikoolide arvestuses esikoha ja Merili Retter gümnaasiumite arvestuses kolmanda koha. Juhendaja-õpetaja Merike Allik.

Eestis oli külmalaine, aga Elva koolis külmapühi ei peetud, vaatamata sellele, et algkooli osas oli 400 õpilasest kohal 62, põhikoolis 232 õpilasest 55 ja gümnasiste oli 159 õpilasest kohal 88.

Jaanuari viimasel laupäeval toimus vastrenoveeritud Tartu mnt õppehoones vilistlaslendude üldkoosolek. Kohal olid 27 lennu esindajad.

Elise Ustav võitis Saaremaal toimunud üleriigilisel noorte solistide konkursil teise koha.

Priit Viks tuli laskesuusatamises kahekordseks Eesti meistriks.

20 aastat tagasi.

Elva Linnavolikogu kinnitas Elva koolide pedagoogide uued töötasustamise alused, mille kohaselt õpetajate palk tõuseb 15%.

Salt Lake City taliolümpiale sõidab Eestist 18 sportlast, nende hulgas elvalased Indrek Tobreluts ja Roland Lessing.