Õppenõukogud 2023/2024 õppeaastal

Õppeaastaks on ette nähtud 4 õppenõukogu. Alljärgnevalt on välja toodud õppenõukogude toimumise kuupäevad ning päevakorra punktid.

4. jaanuar 2024

  • Õppetöö ja õppeaasta tulemuste vahearuanne.

10. juuni 2024

  • Üleminekuklasside lõpetamine.
  • Täiendava õppetöö määramine.

18. juuni 2024

  • Gümnaasiumiastme õppetöö tulemused ja täiendava õppetöö määramine.
  • 9. klasside ja 12. klassi lõputunnistuste väljastamine ja õpilaste tunnustamine.

30. august 2024

  • Õppeaasta täiendava õppetöö tulemused. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine.
  • Õppeaasta õppekasvatustöö tulemuste läbi arutamine.
  •  Uue õppeaasta üldtööplaani kinnitamine.

Õppenõukogu tööd koordineerivad õigusaktid

Kooli õppenõukogude ülesanded ja töökord – haridus- ja teadusministri määrus nr 44, 23.08.2010

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad