Õppenõukogud 2020/2021 õppeaastal

Õppeaastaks on ette nähtud 4 õppenõukogu, mis hõlmavad nii Tartu mnt õppehoonet kui ka Puiestee õppehoonet. Alljärgnevalt on välja toodud õppenõukogude toimumise kuupäevad ning päevakorra punktid.

8. jaanuar 2021 (veebipõhine) kell 10.00 

  • Õppetöö ja õppeaasta tulemuste vahearuanne

7. juuni 2021 kell 14.00

  • Üleminekuklasside lõpetamine
  • Täiendava õppetöö määramine

17. juuni 2021 kell 14.00

  • Täiendava õppetöö tulemused 1., 2., 3. ja 4. kooliastmes ja õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, täiendava õppetöö määramine augustis.
  • 9. klasside ja 12. klassi lõputunnistuste väljastamine ja õpilaste tunnustamine

27. august 2021

  • Õppeaasta täiendava õppetöö tulemused. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine
  • Õppeaasta õppekasvatustöö tulemuste läbi arutamine
  •  Uue õppeaasta üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu tööd koordineerivad õigusaktid

Kooli õppenõukogude ülesanded ja töökord – haridus- ja teadusministri määrus nr 44, 23.08.2010

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad