Ajad ja ruumid

Konsultatsioonide ajad ja ruumid 2023/24 õppeaastal

Ruumid ja vastamise päevad võivad muutuda gümnaasiumiastme õppeperioodide vahetumisel.

Järelevastamise korraldus ja reeglid

Õpilasel, kes on puudunud või kelle töö on sooritatud puudulikule hindele, tuleb järele vastata 10 päeva jooksul. Kui õpilane puudub tervislikel põhjustel kauem, lepitakse iga aineõpetajaga vastamised eraldi kokku.

Selleks, et minna tööd järgi tegema, toimi nii:

 • lepi oma aineõpetajaga kokku, millal ja mis tööd tegema lähed;
 • registreeri end järelevastamisse siin (Google vorm);
 • mine kolmapäeval kell 15:20 Tartu mnt ruumi A408.

Üldised reeglid vastama minnes:

 • Ruumi sisenedes pannakse telefonid, kellad jt elektroonilised seadmed selleks ettenähtud kasti (va kalkulaatorid).
 • Ruumis istutakse ühekaupa.
 • Teisi õpilasi ei ole lubatud häirida.
 • Laual on tööleht ja kirjutusvahend (kui töö kirjutamisel on lubatud kasutada abivahendeid, peab aineõpetaja sellekohase märke tööle lisama).
 • Üldjuhul ei ole lubatud järelevastamise ajal ruumist väljuda, vältimatu vajaduse korral jäävad asjad klassi.
 • Spikerdajad saadetakse ära ning teist võimalust sama töö kirjutamiseks enam ei anta.
 • Ühel järelevastamisel võib teha maksimaalselt kaht erinevat tööd.
 • Õpilane kirjutab tööle kirjutamise alustamise ja lõpukellaaja.
 • Vastamiseks on aega maksimaalselt 75 minutit, õpilane arvestab ise aega, et jõuaks töö valmis. Gümnaasiumiõpilane, kellel on tervislikel põhjustel pikemalt puudumise tõttu eriolukord, võib erandjuhul saada tööde sooritamiseks järelevastamisel lisaaega,  see peab olema varakult vastamise eest vastutava isikuga kokku lepitud.
 • Õpilane kirjutab tööle loetava käekirjaga oma ees- ja perekonnanime ning klassi/õppesuuna.
 • Järelevastamise soovist teavitab õpilane aineõpetajat vähemalt kaks päeva enne vastamise päeva.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad