Elva Gümnaasiumi raamatukogu

Gümnaasiumi hoone raamatukogu: Puiestee 2, Elva 61505
+372 730 1836
Tartu mnt maja raamatukogu: Tartu mnt 3, Elva 61505
+372 730 1827

Elva Gümnaasiumis on kasutusel elektonkataloog RIKSWEB.

Raamatukogu kodukord

Austan töist ja loomingulist õhkkonda

 • Sisenen raamatukokku rahulikult
 • Räägin ja liigun vaikselt
 • Sööke ja jooke kaasa ei võta
 • Hoian kooli vara
 • Riiulilt võetud ajalehe ja ajakirja panen peale kasutamist samasse kohta tagasi
 • Jätan oma töökoha alati korda

Laenutamine

 • Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik Elva Gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja koolitöötajad
 • Lugejaks registreeritakse 7.-12. klassi õpilased klassi nimekirja alusel, taasregistreeritakse iga õppeaasta 1. septembrist. Õpetajad ja koolitöötajad registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi alusel.
 • Lugeja on kohustatud esitama raamatukogule korrektsed kontaktandmed. Andmete muutumise korral tuleb raamatukogu sellest teavitada.

Laenutusperioodid on alljärgnevad:

 • Õpikud – 1 õppeaasta
 • Ilukirjandus – 21 päeva
 • Teatmeteosed (entsüklopeediad, sõnaraamatud, leksikonid) – koju ei laenutata
 • Raamatud tagastan kokkulepitud tähtajal või pikendan tähtaega raamatukoguhoidja loal
 • Uue raamatu laenutan alles siis, kui eelmised on tagastatud
 • Klassitunnistuse, lõputunnistuse ja koolist lahkumise dokumendid saan kätte siis, kui võlgnevused raamatukogus on likvideeritud

Võtan teadmiseks

 • Raamatu kaotamise või rikkumise korral tuleb see asendada
 • Kui sul on küsimusi, pöördu alati raamatukoguhoidja poole
 • Kodukorra mittetäitjalt võib raamatukoguhoidja raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad