Meie kool

Meie inimesed

Juhtkond

Direktor

Marek Sammul

marek.sammul(at)elvag.edu.ee
5353 8674

1.-6. õppejuht

Merle Sasi

merlesasi[at]elvag.edu.ee
5300 8889

7.-12. õppejuht

Piret Jaani

piretjaani[at]elvag.edu.ee
5669 9443

Arendus- ja huvijuht

Heliise Riisaar

heliiseriisaar[at]elvag.edu.ee
528 7207

Arendus- ja noorsootööjuht

Tiina Lauri

tiinalauri[at]elvag.edu.ee>
5620 6625

Õppetöö koordinaator / juhiabi

Katrin Kirja

katrinkirja[at]elvag.edu.ee
5855 1519

Õppetöö koordinaator

Heli Rähni

heli[at]elvag.edu.ee
5304 5324

Tugispetsialistid

1. - 6. klasside HEV-koordineerija | Eripedagoog

Maiu Nurmoja

maiunurmoja[at]elvag.edu.ee
730 1826

7. - 12. klasside HEV-koordineerija

Tagris Vaher

tagrisvaher[at]elvag.edu.ee
504 7673

1. - 6. klasside sotsiaalpedagoog

Irena Lümat

irenalymat[at]elvag.edu.ee
730 1828

7. - 12. klass psühholoog

Martin Kimmel

martinkimmel[at]elvag.edu.ee
5344 3376

Logopeed

Eve Vaigu

evev[at]elvag.edu.ee

Eripedagoog

Liis Org

liis.org[at]elvag.edu.ee
5460 0444

Sotsiaalpedagoog

Evelin Aug

evelin.aug[at]elvag.edu.ee
5478 0909

Sotsiaalpedagoog

Kaija Juhkam

kaija.juhkam[at]elvag.edu.ee
5866 6918

Õpetajad

Õpetaja Õppeaine Klassijuhataja E-post

Ave Sugul

Klassiõpetaja
Matemaatika

2b

ave[at]elvag.edu.ee

Sirje Ruus

Klassiõpetaja
Õpiabi

2c

sirje[at]elvag.edu.ee

Anne Koppel

Klassiõpetaja
Õpiabi

2d

annek[at]elvag.edu.ee

Vilja Karindosk

Klassiõpetaja

2e

viljakarindosk[at]elvag.edu.ee

Anne Riis

Klassiõpetaja

2a

anneriis[at]elvag.edu.ee

Pille Rebane

Klassiõpetaja

3a

pille[at]elvag.edu.ee

Külli Korol

Klassiõpetaja
Eesti keel

3b

kylli[at]elvag.edu.ee

Anne Jaama

Klassiõpetaja

3c

anne[at]elvag.edu.ee

Tiina Rooväli

Klassiõpetaja
Õpiabi

3e

tiinaroovali[at]elvag.edu.ee

Annika Matrossov

Klassiõpetaja

1b

annikate[at]elvag.edu.ee

Margit Rego

Klassiõpetaja

1c

margitr[at]elvag.edu.ee

Monika Tasa

Klassiõpetaja

1a

monikatasa[at]elvag.edu.ee

Anne Maidla

Vene keel

annem[at]elvag.edu.ee

Kadi Liivak

Matemaatika

5d

kadiliivak[at]elvag.edu.ee

Triinu-Lii Lepp

Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inglise keel

6a

triinuliilepp[at]elvag.edu.ee

Kristiina Jänes

Abiõpetaja

1f, 6c

kristiinajanes[at]elvag.edu.ee

Maiu Nurmoja

Matemaatika
Inimeseõpetus

6d

maiunurmoja[at]elvag.edu.ee

Sirje Alikas

Inglise keel

7a

sirjea[at]elvag.edu.ee

Irena Lümat

Õpioskused

5c

irenalymat[at]elvag.edu.ee

Evelin Toom

Loodusõpetus
Inimesõpetus
Bioloogia
Geograafia
Saksa keel

7c

evelintoom[at]elvag.edu.ee

Silver Aarna

Füüsika
Geograafia
Loodusõpetus

8a

silveraarna[at]elvag.edu.ee

Cati Krillo

Geograafia
Bioloogia
Inimeseõpetus
Perekonnaõpetus

8b, 10K

cati[at]elvag.edu.ee

Kersti Pajor

Geograafia

8c

kerstip[at]elvag.edu.ee

Aile Einola

Füüsika
Loodusõpetus

8d

aileeinola[at]elvag.edu.ee

Tiina Tubli

Inglise keel

8k

tiinatubli[at]elvag.edu.ee

Merike Allik

Muusikaõpetus
Neidudekoor
Muusikateraapia

9a

merike[at]elvag.edu.ee

Ele Mälk

Vene keel
Matemaatika

9b

elemalk[at]elvag.edu.ee

Riina-Merike Koemets

Vene keel

9c

riinakoemets[at]elvag.edu.ee

Merje Vihalem

Eesti keel
Kirjandus

9d

merje[at]elvag.edu.ee

Johannes Must

Matemaatika

johannesmust[at]elvag.edu.ee

Aire Kuresson

Matemaatika

airekuresson[at]elvag.edu.ee

Eva Ojakivi

Inglise keel

7b

eva[at]elvag.edu.ee

Saskia Arik

Inglise keel

11

saskia[at]elvag.edu.ee

Kaja Kalmus

Keemia

12

kajakalmus[at]elvag.edu.ee

Geil Siim

Bioloogia
Füüsika
Keemia
Loodusõpetus

12

geil[at]elvag.edu.ee

Revo Lastik

Ajalugu
Ühiskonnaõpetus

revo[at]elvag.edu.ee

Tiina Õunapuu

Eesti keel
Kirjandus

tiinaounapuu[at]elvag.edu.ee

Tatjana Blohina

Vene keel

tanja[at]elvag.edu.ee

Toomas Halliste

Kehaline kasvatus

toomashalliste[at]elvag.edu.ee

Margit Herbst

Eesti keel
Kirjandus

4a

margitherbst[at]elvag.edu.ee

Ülle Jõesalu

Inglise keel

ylle[at]elvag.edu.ee

Kaisa Karjane

Kehaline kasvatus

kaisakarjane[at]elvag.edu.ee

Neti Klemm

Matemaatika

netiklemm[at]elvag.edu.ee

Ehtel Kuldvere-Vent

Muusikaõpetus
Mudilaskoor
Kannel

ehtel[at]elvag.edu.ee

Agnieszka Kunz

Inglise keel
Ajalugu

4c

agnieszkakunz[at]elvag.edu.ee

Jürgen Kuresoo

Kehaline kasvatus

jyrgenkuresoo[at]elvag.edu.ee

Tiia Kuresoo

Bioloogia
Inimeseõpetus

tiiaku[at]elvag.edu.ee

Viivika Kurg

Matemaatika

viivika[at]elvag.edu.ee

Anne-Ly Lehtla

Eesti keel
Kirjandus

annelylehtla[at]elvag.edu.ee

Katrin Lastik

Kunstiõpetus
Käsitöö

5a

katrinr[at]elvag.edu.ee

Lena Leonovitš

Joonestamine
Kunstiõpetus

7e

lena[at]elvag.edu.ee

Illimar Lõiv

Tehnoloogiaõpetus

illimarloiv[at]elvag.edu.ee

Olga Martis

Eesti keel
Kirjandus
Uurimistöö alused

10

olgamartis[at]elvag.edu.ee

Ester Muni

Matemaatika

estermuni[at]elvag.edu.ee

Marta Mõistus

Bioloogia
Inimeseõpetus

7d

martamoistus[at]elvag.edu.ee

Evelin Pihlak

Kehaline kasvatus

evelinp[at]elvag.edu.ee

Helen Riisalu

Klassiõpetaja

1d

helen.riisalu[at]elvag.edu.ee

Meelis Roosaar

Muusikaõpetus
Poistekoor
Rahvamuusika

meelisrs[at]elvag.edu.ee

Esta Roosaare

Õpiabi

estaroosaare[at]elvag.edu.ee

Tiiu Ruus

Saksa keel

ruus[at]elvag.edu.ee

Lilia Simson

Saksa keel

simson[at]elvag.edu.ee

Olga Štšerbo

Inglise keel

olga[at]elvag.edu.ee

Pille Tani

Käsitöö

pillet[at]elvag.edu.ee

Mall Toim

Eesti keel
Kirjandus

mall[at]elvag.edu.ee

Toomas Tuul

Ajalugu

toomastuul[at]elvag.edu.ee

Tiit Ustav

Ajalugu
Ühiskonnaõpetus

tiit[at]elvag.edu.ee

Boris Veizenen

Vene keel

borisveizenen[at]elvag.edu.ee

Kristiina Vähi

Kehaline kasvatus

4b

kristiinavahi[at]elvag.edu.ee

Anu Lahe

1e

anulahe[at]elvag.edu.ee

Külli Varep

Abiõpetaja

2f

kyllivarep[at]elvag.edu.ee

Kätrin Suurkivi

Klassiõpetaja

3d

katrinsuurkivi[at]elvag.edu.ee

Kati Ruljand

Eesti keel
Kirjandus

5b

katiruljand[at]elvag.edu.ee

Riina Ebelmann

Abiõpetaja

7b, 7c

riinaebelmann[at]elvag.edu.ee

Helen Tiisler

Eesti keel

helen.tiisler[at]elvag.edu.ee

Annaliisa Asula

Matemaatika

annaliisa.asula[at]elvag.edu.ee

Ivika Mõistus

Matemaatika

ivika[at]elvag.edu.ee

Agnes-Gertrud Aavaste

Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Arvutiõpetus

agnes-gertrud.aavaste[at]elvag.edu.ee

Daily Juss

Matemaatika

daily.juss[at]elvag.edu.ee

Pille Randjärv

Matemaatika

pille.randjarv[at]elvag.edu.ee

Karina Kraav

Matemaatika

karinakraav[at]elvag.edu.ee

Ardo Värä

Kehaline kasvatus

ardo.vara[at]elvag.edu.ee

Mailis Viirmaa

Inglise keel

6b

mailis.viirmaa[at]elvag.edu.ee

Signe Widacki

Inglise keel

signe.widacki[at]elvag.edu.ee

Hille Kõrgesaar

Eesti keel

7f

hille.korgesaar[at]elvag.edu.ee

Ella Põder

Tehnoloogiaõpetus

ella.poder[at]elvag.edu.ee

Maie Laasmaa

Vene keel

maie[at]elvag.edu.ee

Maia Fedonina

Klassiõpetaja

Kateryna Snitko

Matemaatika
Inglise keel
Loodusõpetus
Kirjandus

Iryna Vladimirova

Klassiõpetaja

7e (Ukraina)

iryna.vladimirova[at]elvag.edu.ee

Tugipersonal

Nimi Amet E-post

Alari Talv

Haridustehnoloog

alaritalv[at]elvag.edu.ee

Taimi Juhkam

Raamatukoguhoidja

taimi[at]elvag.edu.ee

Kadri Sildnik

Raamatukoguhoidja / uurimis- ja loovtööde koordinaator

kadri.sildnik[at]elvag.edu.ee

Paula Saaremäe

Haridustehnoloog, 4d klassijuhataja

paulasaaremae[at]elvag.edu.ee

Janne Jamur

Abiõpetaja

jannejamur[at]elvag.edu.ee

Marge Järveoja

Abiõpetaja

margej[at]elvag.edu.ee

Aire Roosimaa (lapsehoolduspuhkusel)

Abiõpetaja

aireroosimaa[at]elvag.edu.ee

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad