Sport Koolis

Sport Koolis toimub I klasside õpilastele esmaspäeval ja neljapäeval ning II klasside õpilastele kolmapäeval kell 10.55-11.40 pika vahetunni ajal. Sport Koolis läbiviijad on Elva valla spordiklubide treenerid.

Sport Koolis projekti kaudu liikumispauside pakkumise eesmärk on tutvustada õpilastele erinevaid spordialasid läbi mängulise tegevuse. Liikumine aitab õpilastel vaimsest pingutusest taastuda. Elva Gümnaasium on pakkunud treenerite poolt juhendatud liikumispause alates 2020. aastast. Eelnev kogemus näitab, et paljud lapsed leiavad aasta jooksul endale sobiva spordiala, millega kooliväliselt tegeleda. Sport Koolis tegevused on rahastatud EOK poolt.

Kergejõustik

Kergejõustiku treenerid tutvustavad õpilastele sportimise võimalusi läbi kergejõustiku erinevate alade nagu kiirjooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, pallivise ning tõkkejooks. Liikumispaus algab mängulise soojendusega läbi visete, jooksude ja hüpete.Treenerid kujundavad õpilastes lihtsamaid spordialale omaseid tehnilisi oskuseid. Liikumispausi oluliseks osaks on tähelepanu ja reaktsiooni arendavad mängud. Tegevuse eesmärk on luua liikumisrõõmu, tekitada õpilastes huvi erinevate spordialade vastu ja anda spordiga tegelemiseks positiivne kogemus. Treenerid on veendunud, et inimese harjumus regulaarselt  liikuda tugevdab tema tervist.

Treener: Margit Thomson (Elva Spordiklubi)

Võimlemine

Võimlemise treener tutvustab spordiala läbi erinevate võimlemisharjutuste, mida kasutatakses soojenduse läbiviimisel. Õpilased tutvuvad mitmete võimlemise vahenditega nagu hüpits, rõngas ja pallid. Liikumispausi raames viiakse läbi tasakaalu-, koordinatsiooni- ja rütmiharjutusi kasutades muusikat, stepipinke ja bosupalle. Olulise osa liikumispausist moodustavad ka akrobaatilised harjutused matil, erinevad harjutused kerelihastele ning tähelepanu arendavad mängud. Võimlemise liikumispaus toimub võimalusel õues, kus vastavalt ilmale saavad õpilased liugu lasta, ronida, joosta ja mängida.

Treener: Airi Pärn (Airi Spordiklubi MTÜ)

Tennis

Tennise liikumispausil pöörab treener läbi lõbusate mänguliste tegevuste tähelepanu õpilaste sportlike oskuste ja koordinatsiooni arendamisele. Liikumispausil saavad õpilased proovida palli põrgatamist reketiga, sooritatakse palli viskamis- ja püüdmisharjutusi, harjutatakse palli vastu seina ja üle võrgu löömist lihtsa eestkäe ja tagakäe löögiga. Samuti õpetatakse, kuidas reageerida lähenevale pallile nii, et püüdmine ja löök oleks sooritatud tasakaalu säilitades. Tennise liikumispausil õpitakse kiiresti erinevatesse suundadesse liikumist ja peatumist ning harjutatakse mitme lihtsa füüsilise tegevuse üheaegset sooritamist nt. jooks/ püüdmine, jooks/ löömine, start/ liikumine/ peatumine. Tennisetreener peab oluliseks õpilaste vaimse tervise tasakaalus hoidmist – liikumine ja uute oskuste omandamine annab õpilastele hea positiivse laengu, et olla õppimises tähelepanelikum ja edukam.

Treenerid: Toom Tani ja Heiki Vabrit (Elva Tenniseklubi)

Jalgpall

Jalgpalli liikumispaus koosneb ettevalmistusest ehk soojendusest (10 min), tunni teemast (30 min) ja lõdvestusest (5 min). Liikumispausi sisu on ära jaotatud teemade järgi. Iga nädal käsitletakse uut teemat. See tähendab, et ühe jalgpalli teemaga tegeletakse kahel ning ühe kehalise oskuse teemaga ühel korral nädalas. Kehalisi oskusi arendava liikumispausi puhul on arvestatud, et peale nelja nädalat liituvad tegevusega uued õpilased ning teemadega alustatakse algusest peale, et kõik lapsed saaks liikumispausist samad teadmised ja oskused. Liikumispausi esimene nädal uue klassiga on tutvumisnädal. Järgmise 7 nädala jooksul läbitakse 6 erinevat teemat – individuaalne tegutsemine palliga, 1v1 kaitsetöö, 1v1 ründamine, löögitehnika, meeskondlik tegutsemine ehk väikesed mängud ning võistkondlik mängimine (4v4/5v5 mäng). Klassi viimasel jalgpalli liikumispausil on mängutund, mil moodustatakse võistkonnad ning viiakse läbi miniturniir.

Treener: Antti Arumäe (FC Elva)

Tantsuline liikumine

Tantsulise liikumise treener tutvustab tänavatantsu läbi erinevate baaselementide ja harjutuste, mis õpetavad nii põhisamme kui üldist arusaama tänavatantsust. Õpilastel paraneb rütmitunne, muusikaline kuulmine, keha liikuvus ja koordinatsioon, tasakaal ning väljendusoskus. Liikumispausi jooksul on tantsuliste elementidega põimitud ka üldfüüsiline ettevalmistus. Liikumispausi käigus võetakse läbi nii peamised jõuharjutused, tehakse jooksu- ja hüplemisharjutusi, seeläbi tugevdatakse erinevaid lihasgruppe.
Tantsulise liikumise suur pluss on ka see, et lapsed õpivad sotsiaalset suhtlust, rühmatunnet, üksteisega arvestamist ja tiimitööd. Liikumispausides kombineeritakse erinevaid samme ja elemente lühikesteks koreograafiateks, mille esitamisel treenivad lapsed mälu, tähelepanu ja emotsionaalset väljendusoskust. Nad muutuvad julgemaks ja enesekindlamaks. Liikumispaus üks osa on ka mänguline, mis pakub palju rõõmu.

Treener: Lenel Karu (JJ Street)

Päevakava

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad