Sport Koolis

Sport Koolis toimub I klasside õpilastele esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval, kell 9.50 – 10.35. Sport Koolis läbiviijad on Elva valla spordiklubide treenerid.

Sport Koolis toimub II klasside õpilastele kolmapäeval ja reedel kell 11.05 – 11.50. Sport Koolis läbiviijad on Elva valla spordiklubide treenerid

Korvpall

Korvpalli said liikumispauside raames põgusalt tutvustatud juba 1. klassis. Lapsed said teada, mis on korvpall ja kuidas palli põrgatada ning visata. Seoses ala koordinatsiooniga kaasnev keerikus (palliga nn ümber käimine) saavad 2. klassi lapsed liikumispausides jätkata korvpalliga tutvumist. Liikumispauside rõhk on endiselt palli põrgatamisel, söötmisel ja viskamisel. Seda kõike tehakse läbi erinevate mängude. Lisaks arendab korvpall laste tasakaalu, jooksmistehnikat erinevatel kiirustel ja koordinatsiooni. Kuna korvpall on meeskonnamäng, siis on oluline oskus teisi kuulata ja teha koostööd. Viimased suurenevad aga klassi ühtekuuluvustunnet. Liikumispausi treener peab oluliseks kujundada lastes soovi liikuda /sportida läbi lõbusate harjutuste ja mängude.

Treener: Timo Eichfuss (BC Elva)

Kergejõustik

Kergejõustiku treenerid tutvustavad õpilastele sportimise võimalusi läbi kergejõustiku erinevate alade nagu kiirjooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, pallivise ning tõkkejooks. Liikumispaus algab mängulise soojendusega läbi visete, jooksude ja hüpete.Treenerid kujundavad õpilastes lihtsamaid spordialale omaseid tehnilisi oskuseid. Liikumispausi oluliseks osaks on tähelepanu ja reaktsiooni arendavad mängud. Tegevuse eesmärk on luua liikumisrõõmu, tekitada õpilastes huvi erinevate spordialade vastu ja anda spordiga tegelemiseks positiivne kogemus. Treenerid on veendunud, et inimese harjumus regulaarselt  liikuda tugevdab tema tervist.

Treenerid: Margit Thomson (Elva Spordiklubi) ja Toomas Halliste (Tartu Spordiselts Kalev)

Võimlemine

Võimlemise treener tutvustab spordiala läbi erinevate võimlemisharjutuste, mida kasutatakses soojenduse läbiviimisel. Õpilased tutvuvad mitmete võimlemise vahenditega nagu hüpits, rõngas ja pallid. Liikumispausi raames viiakse läbi tasakaalu-, koordinatsiooni- ja rütmiharjutusi kasutades muusikat, stepipinke ja bosupalle. Olulise osa liikumispausist moodustavad ka akrobaatilised harjutused matil, erinevad harjutused kerelihastele ning tähelepanu arendavad mängud. Võimlemise liikumispaus toimub võimalusel õues, kus vastavalt ilmale saavad õpilased liugu lasta, ronida, joosta ja mängida.

Treener: Airi Pärn (Airi Spordiklubi MTÜ)

Tennis

Tennise liikumispausil pöörab treener läbi lõbusate mänguliste tegevuste tähelepanu õpilaste sportlike oskuste ja koordinatsiooni arendamisele. Liikumispausil saavad õpilased proovida palli põrgatamist reketiga, sooritatakse palli viskamis- ja püüdmisharjutusi, harjutatakse palli vastu seina ja üle võrgu löömist lihtsa eestkäe ja tagakäe löögiga. Samuti õpetatakse, kuidas reageerida lähenevale pallile nii, et püüdmine ja löök oleks sooritatud tasakaalu säilitades. Tennise liikumispausil õpitakse kiiresti erinevatesse suundadesse liikumist ja peatumist ning harjutatakse mitme lihtsa füüsilise tegevuse üheaegset sooritamist nt. jooks/ püüdmine, jooks/ löömine, start/ liikumine/ peatumine. Tennisetreener peab oluliseks õpilaste vaimse tervise tasakaalus hoidmist – liikumine ja uute oskuste omandamine annab õpilastele hea positiivse laengu, et olla õppimises tähelepanelikum ja edukam.

Treener: Toom Tani (Elva Tenniseklubi)

Jalgpall

Jalgpalli liikumispaus koosneb ettevalmistusest ehk soojendusest (10 min), tunni teemast (30 min) ja lõdvestusest (5 min). Liikumispausi sisu on ära jaotatud teemade järgi. Iga nädal käsitletakse uut teemat. See tähendab, et ühe jalgpalli teemaga tegeletakse kahel ning ühe kehalise oskuse teemaga ühel korral nädalas. Kehalisi oskusi arendava liikumispausi puhul on arvestatud, et peale nelja nädalat liituvad tegevusega uued õpilased ning teemadega alustatakse algusest peale, et kõik lapsed saaks liikumispausist samad teadmised ja oskused. Liikumispausi esimene nädal uue klassiga on tutvumisnädal. Järgmise 7 nädala jooksul läbitakse 6 erinevat teemat – individuaalne tegutsemine palliga, 1v1 kaitsetöö, 1v1 ründamine, löögitehnika, meeskondlik tegutsemine ehk väikesed mängud ning võistkondlik mängimine (4v4/5v5 mäng). Klassi viimasel jalgpalli liikumispausil on mängutund, mil moodustatakse võistkonnad ning viiakse läbi miniturniir.

Treenerid: Kelly Haasma (FC Elva) ja Marie Pau (FC Elva)

Judo

Judo liikumispausil tutvustab treener läbi mängude ja harjutuste valge vöö programmi, mis koosneb akrobaatikast, kukkumistest ja Jaapani terminoloogiast ning judo eetikast. Olulisel kohal on  harjutused oma keharaskusega, mis on heaks üldkehalise ettevalmistuse saavutamiseks. Judo liikumispaus koosneb lõbusatest mängudest ning üldarendavatest harjutusetest üksi, paarides ja rühmades. Samuti pöörab treener tähelepanu õpilaste tahteomaduste: sihikindlus, otsustavus, julgus, visadus, püsivus, kannatlikkus, enesevalitsemine, iseseisvus ja algatusvõime kujunemisele. Õpilastele tutvustatakse muuhulgas kahevõitluse treeningutes sisalduvaid rituaale ja eetika nõudeid nagu näiteks vastase, treeningkaaslaste ja kohtunike austamine, reeglitest kinnipidamine ning aus võistlus.

Treener: Tarvo Jõgeva (Altia Spordiklubi)

Lastejooga

Jooga liikumispausi ajal viib õpetaja läbi lastejooga tunni, mis sisaldab füüsilisi keha tervendavaid jooga asendeid ja harjutusi, et panna kehas energia ühtlaselt liikuma. Lisaks õpivad lapsed erinevaid hingamistehnikaid, mis aitavad pingeid maandada, rahustada meelt ja suurendada keskendumisvõimet. Rahulik meel ja keskendumine aitavad klassitundides uusi teadmisi paremini omandada.
Lastejooga tunni sisu juurde kuuluvad veel mantrate laulmine ja meditatsioonid. Meditatsioone on nii aktiivseid kui rahulikke juhendatud meditatsioone ja vaikuse kuulamise meditatsioone, et jõuda rahu ja tühjuse seisundisse.
Joogatunni rosin on ühine seltskonnamäng ning tunni lõpetab lõdvestus lamavas asendis helikausi massaazi saatel.

Treener: Klarika Varik

Poks/enesekaitse

Poksi treeneri eesmärk on anda liikumispausidega lastele teadmine, et poks on hea enesekaitse vorm ja spordiala, kus laps saab üldfüüsilisi harjutusi tehes õppida ennast kaitsma. Poks arendab laste koordinatsioon, kehatunnetust ja rühti, tõstab enesekindlust ja enesehinnangut. Liikumispausides on oluline rõhk paaristöö. Harjutusi sooritatakse turvaliselt paarilisega koos püüdes/lüües spetsiaalsetesse patjadesse.

Liikumispaus koosneb 4 osast:

1. soojendusjooks;
2. erinevad liikumisharjutused: tennise palli harjutused, redeli pealt liikumis ja jalgade osavus ja ei puudu ka hüppenööri harjutused;
3. poksimise harjutused: löökide püüdmine ja löömine, liikumise pealt poksimine, põiklemine ja kaitse;
4. venitused kätele, jalgadele ja seljale.

Poks on väga hea enesekontrolli arendav ja pingeid maandav spordiala.

Treener: Karl Komlev

Suusatamine/laskesuusatamine

Laskesuusatamise treener tutvustab õpilastele neile juba tuttavaid tegevusi õues, nagu jooksmine, kelgutamine, suusatamine ja laskesuusatamine. Liikumispausid toimuvad eranditult õues, olenemata ilmast. Rohke õues viibimine karastab lapsi, vähendab külmahirmu ja -tunnet, sest liikumispausi ajal ollakse pidevas liikumises. Tundides tutvustatakse lihtsamaid suusatamisele omaseid tehnilisi oskuseid ja sõltuvalt ilmastikuoludest saab iga pausis osalev klassiga vähemalt ühe korra lasta õhupüssist, mis on väga sarnane päris laskesuusatamise püssile, kuid võimaldab väikse lasketiiru üles seada piiratud võimaluste juures. Suusatamine, kui parim talvine vastupidavusala, parandab koordinatsiooni, tugevdab rinna- ja õlavöötme lihaseid, parandab jalgade jõuvastupidavust ja suurendab organismi põhivastupidavust.

Treener: Roland Lessing

Tantsuline liikumine

Tantsulise liikumise treener tutvustab tänavatantsu läbi erinevate baaselementide ja harjutuste, mis õpetavad nii põhisamme kui üldist arusaama tänavatantsust. Õpilastel paraneb rütmitunne, muusikaline kuulmine, keha liikuvus ja koordinatsioon, tasakaal ning väljendusoskus. Liikumispausi jooksul on tantsuliste elementidega põimitud ka üldfüüsiline ettevalmistus. Liikumispausi käigus võetakse läbi nii peamised jõuharjutused, tehakse jooksu- ja hüplemisharjutusi, seeläbi tugevdatakse erinevaid lihasgruppe.
Tantsulise liikumise suur pluss on ka see, et lapsed õpivad sotsiaalset suhtlust, rühmatunnet, üksteisega arvestamist ja tiimitööd. Liikumispausides kombineeritakse erinevaid samme ja elemente lühikesteks koreograafiateks, mille esitamisel treenivad lapsed mälu, tähelepanu ja emotsionaalset väljendusoskust. Nad muutuvad julgemaks ja enesekindlamaks. Liikumispaus üks osa on ka mänguline, mis pakub palju rõõmu.

Treener: Lenel Karu

II klass korvpall

Korvpalli said liikumispauside raames põgusalt tutvustatud juba 1. klassis. Lapsed said teada, mis on korvpall ja kuidas palli põrgatada ning visata. Seoses ala koordinatsiooniga kaasnev keerukus (palliga nn ümber käimine) saavad 2. klassi lapsed liikumispausides jätkata korvpalliga tutvumist. Liikumispauside rõhk on endiselt palli põrgatamisel, söötmisel ja viskamisel. Seda kõike tehakse läbi erinevate mängude. Lisaks arendab korvpall laste tasakaalu, jooksmistehnikat erinevatel kiirustel ja koordinatsiooni. Kuna korvpall on meeskonnamäng, siis on oluline oskus teisi kuulata ja teha koostööd. Viimased suurenevad aga klassi ühtekuuluvustunnet. Liikumispausi treener peab oluliseks kujundada lastes soovi liikuda /sportida läbi lõbusate harjutuste ja mängude.

Treener: Timo Eichfuss (BC Elva)

Päevakava

 

Kellaaeg Tegevused
13:05 – 13:20 Söömine
13:20 – 15:00 Kogupäevakooli huviringid
  Õpilastele, kes ei osale huviringides:
13:20 –14:00 Õppimine, individuaalne töö õpilastega, lugemine, vajadusel raamatukogu külastamine, arvuti kasutamine õppetöös, vabategevused
14:00 – 15:00 Vabategevused. Võimalus oodata peale tundide lõppu huviringide ja  treeningute algust, viibimine õues (vastavalt võimalustele), käeline tegevus (joonistamine, käsitöö), muusika kuulamine, mängimine jne.

NB! Siseruumis püütakse viibida minimaalselt ja viibida õues aastaringselt, mis eeldab vastava riietuse olemasolu.

Päeva lõpetamine. Mängude korrastamine, ruumi korrastamine.

Lisainfo

Kogupäevakooli lisainfot saab E-R kella 12.00-15.00 telefonilt 53443376.

Kõigi kogupäevakooli tegevuste sh huviringidega tegeleb kogupäevakooli koordinaator Marge Järveoja: margej@elvag.edu.ee 

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad