KiVa programmi õpilasküsitlus toimub 15.04.-17.05.2024

Õpilasküsitluse eesmärgiks on saada tagasisidet selle kohta, kuidas on KiVa programmi rakendamine mõjutanud kiusamise esinemist koolis. Seega kogutakse küsitluse toel andmeid õpilaste kogemuste kohta seoses kiusamise, koolis oleva suhete kliima ja KiVa programmi kasutamisega.

Loe küsitluse kohta täpsemalt siit

Elva Gümnaasiumis koolis rakendatakse alates 2016. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:
* aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
* sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusamisjuhtumite lahendamiseks;
* on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
* haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
* ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

KiVa-tiimi liikmed 2023/2024:

Kaija Juhkam (tiimi juht)
Agnes-Gertrud Aavaste (tiimi juht)
Tiina Tubli
Marta Mõistus
Evelin Aug
Christina Luur
Helen Salumaa
Kaile Tammela
Helen Tiisler
Aile Einola
Liis Org
Marek Sammul
Kätrin Suurkivi

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad