Meie eesmärk ja ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada koolikeskkond turvaliseks ja tervist väärtustavaks.

On oluline, et õpilastel, õpetajatel kui teistel kooli töötajatel oleks koolis meeldiv olla ja töötada. Meie jaoks on oluline, et  inimsuhted, kodukord, sisekliima ja toitlustus kannaksid oma alustes tervisliku elustiili väärtusi ja põhimõtteid, millest peame lähtuma ka ruumide sisustuse, valgustuse ja õhuvarustuse planeerimisel.

Terviseedenduse tegevuste märksõnadeks on:

  • õppekava põhine tervise edendamine (tervisealased teadmised ja oskused, toimetuleku oskused erinevates kriitilistes situatsioonides s. h. uimastitega seotud situatsioonides, tervisekäitumine jne);
  • õpilaste ainealane ettevalmistamine ainevõistlusteks (inimeseõpetuse olümpiaad, inimeseõpetuse aineviktoriinid,osalemine kampaanias”Peatu, vaata, veendu” , ohutusalases laagris Kaitse End ja Aita Teist (KEAT);
  • harida õpilasi ja õpetajaid koolikiusamise ja abi otsimise osas, et vähendada kiusamis juhtumeid koolistõsta õpilaste oskust hinnata ohusituatsioone nii koolikeskkonnas, kodus kui ka liikluses, et vähendada traumatismi eriti koolikeskkonnas;
  • hoida kooli keskkond puhtana ja õpetada lastele hügieeni reeglite austamist.

Liikmed:

Cati Krillo – tervisenõukogu esimees

Irena Lümat – sotsiaalpedagoog

Merle Sasi – õppejuht 1.-6. klass

Piret Jaani – õppejuht 7.-12. klass

Martin Kimmel – psühholoog

Tagris Vaher – 7.-12. klasside HEV-koordineerija

Katrin Roomets – kooliõde

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad