Elva Gümnaasiumi õpilasaktiiv

Elva Gümnaasiumi õpilasaktiivis saavad osaleda ilma piiranguteta kõik õpilasaktiivi tegevusest huvitatud 1.-6. klassi õpilased. Õpilasaktiivi õpilased viivad läbi aktiivseid vahetunde, valmistavad ette ja viivad läbi kooli sündmuseid, juhivad õpetajate ja direktsiooni tähelepanu kooli kitsaskohtadele ning parendusvõimalustele. Üheks väljundiks on erinevate projektide kirjutamine ning elluviimine.

Miks liituda õpilasaktiiviga?

Õpilasaktiivis osalemine kujundab õpilaste koostöö ja aja planeerimise oskuseid. Samuti arenevad kohuse- ja vastutustunne, finantsteadlikkus ja empaatiavõime. Erinevaid otsuseid vastu võttes ja tegevusplaane läbi arutades tuleb õpilasel oma arvamust põhjendada, leida argumente ning ennast selgelt väljendada. Õpilasaktiivi õpilased on tähelepanelikud, aktiivsed, heatahtlikud ja ettevõtlikud, millest on tulnud ka meie nimi ja logo.

  • Õpilasaktiivi kontakt: opilasaktiiv(at)elvag.edu.ee
  • Õpilasaktiivi juhendaja on Jaanika Orav

Jälgi sotsiaalmeedias meie Instagrami, sealt jõuab sinuni kõige uuem info!

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad