Õpilasstipendiumi
statuut

Stipendiumi määramise eesmärgiks on toetada ja innustada väga heade õpitulemustega ning aktiivsete gümnaasiumiõpilaste õpinguid koolis. Stipendium peab ergutama õpilasi parematele tulemustele nii õppetöös, ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel kui ka klassivälises tegevuses, kogukonnas, huvitegevuses ja kooli esindamises.

Üldinfo

  • Stipendiumifond on 6000 eurot õppeaastas
  • 300-eurone stardistipendium kõigile kiituskirjaga põhikooli lõpetajatele
  • Kuni 600-eurone õppestipendium edukatele ja aktiivsetele gümnasistidele

Rohkem infot: õpilasstipendiumi statuut

Stipendiumi taotlemine ja määramised

Stipendiumi taotlus (nõuab kooli Google kontoga sisselogimist)

Stipendiumi saanud õpilased

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad