Õppimine annab Sulle rohkem valikuvõimalusi

Elva Gümnaasiumis on hea võimalus omandada gümnaasiumiharidus kaugõppes ehk mittestatsionaarses osakonnas. Õppida saab sõltumata vanusest, kui olete lõpetanud põhikooli. Meil saab omandada haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada. Samas on see väga hea võimalus jätkata õpinguid pere või töö kõrvalt. Rõõm on tõdeda, et meie gümnaasiumi kaugõppeoskonna lõpetajate tulemused on olnud sellisel tasemel, millega on võimalus edukalt minna edasi õppima.

Kellele on mõeldud?

Gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppes:

  • Põhikooli lõpetanud noortele on loodud võimalus gümnaasiumihariduse omandamiseks kaugõppes.
  • Isikutele, kes soovivad lisaks põhiharidusele omandada täiendavaid tarkusi vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele.

Õppetöö korraldus

2022/ 2023 õppeaastal alustame õppetööd

10. ja 12. klass alates 5. septembrist ja 11. klass alates 4. septembrist.

Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanud õppijatele suunatud õpe, kus lisaks õppetundidele koos õpetajaga on suur tähtsus ka iseseisval õppimisel ja e-kursustel. Kokkuleppel õpetajaga on võimalikud erinevad õppetöö variandid. Kontrolltööd enamikes ainetes tuleb siiski sooritada koolis. Kokku peab õpilane omandama õpitulemused 72 kursuse mahus. Kohustuslike ainete hulka ei kuulu kehaline kasvatus. Mittestatsionaarses õppes võib õppida ka üksikuid õppeaineid. Üksikuid õppeaineid õppiva õpilase koormus määratakse kindlaks igaks õppeaastaks individuaalse õppekavaga. Õppetöö toimub kaks korda nädalas kell 8.00 –17.00.

Päevakava:

08:00 – 9:15 1. tund (75min)
9:30 – 10:45 2. tund (75 min)
11:00 – 12:15 3.tund (75 min)
12.15 – 12. 45 SÖÖMINE
12:45 – 14.00 4.tund (75 min)
14:15 – 15:30 5.tund (75 min)
15:45 – 17:00 6.tund (75 min)

Mittestatsionaarses õppes gümnaasiumi lõpetajale antakse riiklik gümnaasiumi lõputunnistus ja lõpetajatel on võimalik jätkata haridusteed nii rakenduskõrgkoolis kui kutsekoolis.

Õpikeskkond

Õppijaid ootab Elva Gümnaasiumis meeldiv ja hubane õpikeskkond, sõbralikud, toetavad ja vastutulelikud õpetajad. Õppetöö toimub Elva Gümnaasiumi renoveeritud Tartu mnt õppehoones, kus asub mittestatsionaarse osakonna jaoks eraldi korrus mugavalt sisustatud õppekabinettide ja õpetajate toaga. Kooliga samas majas asub raamatukogu, kaasaegne arvutiklass ja söökla.

Majas on tagatud liikumispuudega inimestele igale poole juurdepääs (olemas liftid ja kaldteed).

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid

10. klassi astumisel:

11. või 12. klassi astumisel:

2023/2024 õppeaastal õppima asumiseks võtame dokumente vastu Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemis või Tartu mnt 3 kantseleis.

Elva valla haridusteenuste haldamise süsteemis valida kindlasti:
Õppeaasta “2023/24”
Soovitud kool “Elva Gümnaasium (mittestatsionaarne osakond)”

Lisainfo

Töötaval õpilasel on õigus saada tööandjalt õppepuhkust. Mittestatsionaarses õppes õppivatel õpilastel on üks kord kolme aasta jooksul õigus võtta õppetööst üks aasta puhkust.

Täpsem info telefonil 5304 5324
Heli Rähni

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad