LIIKUMINE

Elva Gümnaasium on Liikuma Kutsuv Kool, mis tähendab, et meie eesmärgiks on kujundada igapäevaselt õpilaste liikumisharjumusi. Distantsõppe perioodil liitus Elva Gümnaasiumi koolipere SA Elva Kultuur ja Sport algatatud väljakutsega koguda 2021. aasta jooksul miljon liikuvat kilomeetrit. Kehalise kasvatuse õpetajad on loonud õppevideo, mis selgitab, kuidas aktsiooniga liituda. Elva Miljonist on kujunenud mõnus motivaator nii õpilastele, lapsevanematele kui ka õpetajatele iga päev värskes õhus aktiivselt liikuda. 

Kevadiste viiruselevikute tõkestamisek on suurepärane võimalus tunde õues läbi viia. Ägedaid ideid jagab TÜ Liikumislabor iganädalaselt sotsiaalmeedia kanalites ning kutsub õpetajaid tunde õues läbi viima.

TOITUMINE

Uuringud näitavad, et Eesti kooliõpilaste toidulaud on tasakaalustamata – süüakse liiga vähe köögi- ja puuvilju, teravilju ning pähkleid-seemneid. Taimne Teisipäev aitab koostöös hariduasasutustega õpilastel tervislikumalt toituda! Elva Gümnaasium on liitunud Taimse Teisipäeva programmiga. Koostöös leitakse võimalusi õpilastes kujundada tasakaalustatud toitumise harjumusi. Käesoleva kevadperioodi jooksul on vabatahtlikud viinud läbi kokku kümnele klassile (osales ligikaudu 200 õpilast 1.-11. klassist) veebitunni, milles selgitati igale vanuseastmele sobival viisil toitumisega seotud otsuste mõju nii enda tervisele kui ka loodusele. Samuti on kooli toitlustaja SA Elva Teenused võtnud eesmärgiks pakkuda järk-järgulisel üleminekul üks kord nädalas taimset toitu, et avardada õpilaste maitsemeelt ning mitmekesistada toidu valikut.

Toitumine: http://toitumine.ee/
Kas teadsid, et ükski toit ei ole tervislik või ebatervislik,  kasulik või kahjulik, vaid kõik sõltub söödavatest kogustest ja söömise sagedusest. Sellest ja paljust muust toitumise teemal saad lugeda veebilehelt. 

Piimaliit: http://www.piimaliit.ee/terviseopetus-lastele/ 
Piimaliidu kodulehel on vahvaid materjale terviseõpetuse, kodunduses / toitumisõpetuses või teiste tundide tarbeks, kus käsitletakse tervislikku toitumist. 

Energiajoogid: http://www.terviseinfo.ee/images/prints/documents/Energiajoogid_esitlus.pdf 
Esitlusmaterjal selgitab, mis on energiajoogid, millised on selle koostisosad, mõjust tervisele ja toob välja kokkuvõtte TAI ja Põllumajandusministeeriumi koostöös 2013. a läbiviidud energiajookide uuringu tulemustest.  

Taime toit: https://taimneteisipaev.ee/
Taimne Teisipäev üleskutse kutsub üles igal teisipäeval toituma taimselt, vähendama lihatarbimist ja hoolima oma tervisest.

VAIMNE TERVIS

Vaimne tervis on see, kuidas inimene mõtleb, tunneb ning ümbritseva maailmaga  suhestub. Seega mõjutab vaimne tervis seda, kuidas me iseend, teisi ja ümbritsevat  keskkonda kogeme – kuidas me eluga toime tuleme. See mõjutab meie toimetulekut  stressiga, otsustusprotsesse ning suhteid teiste inimestega.

Hoia oma päev tasakaalus. Selleks, et vaimne pingutus vahelduseks füüsilise liikumisega, on palju erinevaid võimalusi. Meie aju ei suuda järjest üle 30 minuti ühele tegevusele keskenduda, seega peaksime umbes sellise intervalliga oma silmad ekraanilt tõstma ja lühikese pausi tegema – piisab juba poolest minutist. 

Mõtle positiivselt ja korrasta oma tegevused tähtsuse järgi. Mõtteviis või vastamismall “mul ei ole aega” asendada “see ei ole minu prioriteet”. Leia iga päeva lõpus vähemalt üks asi, millega sa hästi hakkama said ja tunnusta ennast mõttes selle eest. Märka end ümbritsevate inimeste tugevusi ning supervõimeid – meil kõigil on need olemas! Mõtle, mille eest oled tänulik. See kõik aitab ajus rahulolu tunnet äratada ning sul on kergem edasi liikuda.

http://enesetunne.ee/

https://peaasi.ee

Vaikuseminutid: http://vaikuseminutid.ee/
Vaikuseminutite nime alla on koondatud lihtsad tähelepanu ja meelerahu harjutused, mis  aitavad märgata paremini enda sees ja ümber toimuvat, et olla tähelepanelik ja hooliv nii  enda kui teiste suhtes

Foorum lapsemure: http://www.lapsemure.ee/?tutvustus 
Lehekülg on loodud eeskätt lastele ja noorukitele, kui

  • …sul on probleeme, millele Sa otsid lahendust… 
  • … sa tahad saada vastuseid enda küsimustele…. 
  • … sul ei ole kedagi, kellega jagada enda muresid või Sa ei taha seda teha kellegagi  isiklikult silmast-silma kohtudes… 

Lasteabi: http://www.lasteabi.ee/ 
Lasteabi nõuandetelefoni teenuse eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt  teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel  kriisinõustamist 116111

Interneti kasutus: http://www.targaltinternetis.ee/ 
Veebilehelt saad lugada internetis turvaliselt suhtlemisest, küberkiusamisest, kuidas tulla toime internetieluga ja lisaks jagatakse netinippe ning videoid.

Leia enesearengu võimalusi – see on ülimalt rahuldust pakkuv ning silmaringi avardav. Näiteks võid teha endaga kokkuleppe, et loed igal õhtul vähemalt 30 minutit kas eneseabi, eluloo, erialast või ilukirjanduslikku teost. Oled sa kunagi kuulanud podcasti Õpime Koos

SEKSUAALKASVATUS

Brošüür “Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele”: https://intra.tai.ee/images/prints/documents/138676835439_raagime_tervisest%20PDF.pdf 
Raamatu eesmärk on  toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas. Tervis. Toitumine.  Liikumine. Vaimne tervis. Uimastid. Seksuaalkasvatus. 

Eesti Seksuaaltervise Liit: https://www.estl.ee/seksuaaltervis-ja-%C3%B5igused/seksuaaltervis/?m=461

Noorteveeb: https://seksuaaltervis.ee 
Noorteveebist leiad noortele suunatud teemasid ja nõuandeid. Seda nii tervise,  suhete, müütide, rasestusmisvastaste vahendite ja seksuaalsel teel levivate haiguste  kohta. Meie nõustajad annavad hea meelega Sulle nõu, samuti leiad siit noorte  nõustamiskeskuste kontaktid. Oma teadmisi saad testida, kui mängid lehel olevat Amori  mängu.

MEELEMÜRGID 

Uimsatid: http://www.narko.ee/ 
Sellel lehekülje eesmärk on anda objektiivset teavet uimastite ja nende kasutamise  võimalike tagajärgede kohta. Kogu info põhineb faktidel. 

Narkomaania ja seadused: http://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/narkomaania/seadused 

Alkoholnoored.alkoinfo.ee 
Teavituslehekülg noortele, kuidas mõjutab alkohol noori. 

http://www.alkoinfo.ee/rohkemelu/ 
Alkoholi tarvitamisega kaasneb sageli uskumus, et see aitab vabamalt suhelda ja  kergemini suhteid luua. Tegelik mõju võib aga olla vastupidine. Paljud inimesed on  täheldanud, et hoopis alkoholi vähendamisega kaasnevad elus positiivsed muutused.  Kuidas vähema alkoholiga rohkem elada, loe edasi veebilehelt.

Tubakashttp://www.tubakainfo.ee/ 
Veebilehelt saad lugeda suitsetamise mõjust, loobumisest ja passiivsest suitsetamisest. 

http://tubakavaba.ee/ 
Sellel veebilehel antakse nõu, kuidas loobuda suitsetamisest.

PÄÄSTEAMET 

Päästeamet: http://www.paasteamet.ee/ 
See, et päästetöö tähendab reageerimist päästesündmustele koos päästeametnikuga või üksi,  lähtudes ametniku korraldustest või, et ennetustöö on elanikkonna teavitamine ja juhendamine võivad olla sulle tuttavad teadmise. Kuidas aga täpsemalt erinevates olukordades käituda tutvu veebilehelt.  

Tuleohutus: https://www.kodutuleohutuks.ee 
Saad veebilehelt vastused küsimustele: kui tuleohutu on sinu kodukant, kuidas käituda tulekahju korral. 

Tule kustutamine: http://www.tulekustuti.ee/ 
Veebilehelt õpid, et tule kustutamine kaasaegsete ja kvaliteetsete tulekustutitega on lihtne. Kuid siiski asu tulekahju korral seda kustutama ainult juhul, kui oled hinnanud selle võimalikkust, ohutust  ja enda võimekust. Kustuta tuld seni, kuni see on võimalik ega põhjusta ohtu sinu enda  elule ja tervisele.

Suitsuandur: http://www.suitsuandurid.ee 
Selle veebilehe saad kontrollida suitsuandurit ja aita ka lähedastel sama teha.

LIIKLUS

Liikluskasvatus: https://www.liikluskasvatus.ee/et 
Veebilehelt leiab õppematerjale, videoid, mänge ja palju muud põnevat turvaliseks liiklemiseks.

Veeohutus: http://www.veeohutus.ee/index.php 
Kuidas valmistuda jääle minekuks ning kuidas käituda jääl; kuidas käituda, kui vajud läbi  jää külma vette; kuidas abistada hättasattunud sõpra on teemad millele saada antud veebilehelt vastused.

LASTEABI JA TARK VANEM

Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui ootavad midagi.

Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe, võib-olla ka mure lähedase pärast – Sind peab jätkuma kõigi ja kõige jaoks. Aga kuidas Sul endal läheb? Kuidas Sul päriselt läheb?

Kutsume Sind üles kõige keskel märkama ka iseennast ja oma vajadusi.

Lasteabi pakub tuge mure või segaduse korral. Helista 116 111, kirjuta info@lasteabi.ee või vestle www.lasteabi.ee kaudu.

Veebilehelt www.tarkvanem.ee leiad infot laste kasvatamise kohta ja nippe, kuidas iseennast hoida ja toetada.

Tervise Arengu Instituut:http://www.tai.ee/ 
Tervise Arengu Instituut on valitsuse asutatud teadus- ja arendusasutus, mis kogub,  ühendab ja pakub erinevatest allikatest pärit usaldusväärset üleriigilist teavet Eesti  rahvastiku tervise kohta. 

Terviseinfo: https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis, http://www.terviseinfo.ee/et/valdkonnad/vigastused 
Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma  tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist. Vigastuste põhjused, tagajärjed, ennetamine, vältimine, esmaabi, esmaabi videod. 

Kuidas olla tark vanem: https://tarkvanem.ee/
Veebileht pakub huvitavat lugemist vanematele enese arendamiseks ja testimiseks.

Eesti Olümpiakomitee. Terve Eesti eest: http://www.liigume.ee/ 

Eesti Punane Rist: http://www.redcross.ee/ 

Mürgistus: http://www.16662.ee/ 

Mürgistusinfoliin annab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral: 

• kodukeemia;
• taimekaitsevahendid ja väetised;
• näriliste ja putukatõrjevahendid;
• kosmeetika ja loodustooted;
• ravimid, narkootilised ained;
• seened, taimed;
• mürgiste loomade hammustused;
• mürkgaasid;
• alkoholid.

Lastekaitse Liit: http://www.lastekaitseliit.ee/ 
… on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku  ühiskonna kujundamisele.

Kiusamine: http://www.kiusamisestvabaks.ee/ 
Eestis veab Taani eeskujul projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ alates 2010.  aastast MTÜ Lastekaitse Liit.  

TÜ Eetikaveeb.  http://www.eetika.ee/et 
Veebilehelt saab lugeda väärtusarendus ja -kasvatuse teemal.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad