Gümnaasiumi kaugõppe õppekava

Kooli õppekava on koostatud lähtudes riiklikest õppekavadest ja kooli arengukavast, pidades silmas
piirkonna vajadusi, kooli töötajate soove ning kasutatavaid ressursse. Peamised märksõnad, millele kooli õppeprotsessis keskendutakse, on: ettevõtlikkuse ja loovuse arendamine, avastus- ja uurimusliku õppe rakendamine, digimaailmas edukas kohanemine, positiivse minapildi kujundamine.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad