Võimalus valida,
mida õpid!

Valikainete laat on traditsiooniline sündmus, kus gümnaasiumiõpilased saavad enda tunniplaani täiendada erinevate põnevate õppeainetega. Samuti hõlbustab valikainete laadal osalemine õpilasel otsuse langetamisel, kuna on võimalik tutvuda teemapakkujatega ja ainete sisu kohta lähemalt uurida.

Elva Gümnaasium võimaldab arvestada valikkursusena ka koolivälist huvitegevust.

Selleks on vaja esitada sügisel TAOTLUS ja kevadel ARUANNE.

2020/2021 õppeaasta valikainete laat

04.11.2021 toimus järjekordne valikainete laat. Kokku tehti 179 valikut ja valituks osutus kuus valikkursust: Autoõpetus, Fotograafia algkursus, Hispaania keel, Jaapani köök, Jõutõstmine ja tervislik toitumine, Rahatarkus. Uuendusena toimuvad mitmed 2020/2021 valikained veebipõhisena, et muutuvates oludes õpilastele siiski põnevaid õppevõimalusi pakkuda.

2019/2020 õppeaasta valikainete laat

9.10.2019 toimus Elva Gümnaasiumis järjekordne valikainete laat. Esindatud olid Arhitektuur ja sisearhitektuur, Autoõpetus, Eksperimendid loodusteadustes, Hispaania keel, Seikluspargi instruktor, Sündmuskorraldus, Meediaring, Kodundus: tervislik toitumine/rahvusköökide eri, Praktiline filmikursus inglise keeles, Jõusaali treening ja tervislik toitumine, Õiguse alused ning Enesekaitse (poks, karate). Peale nende teemade lähevad valikainetena kirja veel kooliväline huvitegevus, Neidudekoor, RežiiRing ja Õpilasesindus. Seega õpilastel on, mida valida.

Võib öelda, et konkurents oli tihe ja õpilaste huvidering lai. Suurimat huvi näidati üles Autokooli ja Jõusaali treeningu vastu. Osades valituks osutunud ainetes on töö juba pihta hakanud. Teiste teemade puhul peab aga neljandat ja viiendat perioodi ootama.

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad