10 aastat tagasi.

8. klasside kirjalikul inglise keele maakonnaolümpiaadil said meie õpilased Rein Leetmaa ja Tanel Tark esimese ja teise koha. Juhendaja õpetaja Krista Ummik

Muusikaakadeemias toimunud üleriigilisel muusikaolümpiaadil saavutas Tartumaad esindanud Eliise-Berta Tarto tubli 7. koha. Juhendaja Merike Allik

Piirkondlikult ajalooolümpiaadilt tõid 8. klasside arvestuses Elvasse kolmikvõidu Jonatan Kalmus, Ly Ridala ja Johanna Hendrikson. Juhendaja oli õpetaja Tea Johanson.

Elva Gümnaasium nautis vastlapäeva.

20 aastat tagasi.

Socrates Comeniuse Fondi rahastamisel projekti „Sarnane ja erinev” raames toimus Elva Algkoolis kohtumine Inglismaa ja Soome õpilaste ja õpetajatega. Tutvuti eri maade õppesüsteemidega, külastati Lõuna-Eesti kaunemaid paiku ja pidutseti discol.

Tartu Tervisekaitsetalitus kontrollis kaebust Elva Algkooli kooliruumide halva valgustuse kohta ja leidis, et valgustugevus vastas kehtestatud normidele.