10 aastat tagasi.

Elva gümnaasiumis toimus muusikanädal, kuhu mahtus nii laulu kui pillimängu pärilusmuusikast flamenkoni.

Tartu kunstigümnaasiumis toimus järjekordne kunstiolümpiaad, kus esinesid edukalt ka Elva gümnaasiumi võistkonnad. Gümnasistid saavutasid Rõngu kooli järel teise koha.

Postipoisis ilmus pikem intervjuu õpetaja Evelin Toomega, kes pidas oma juubelit.

Elva algkoolilapsed osalesid Alatskivil toimunud muinasjutukirjutamise ja-tundmise võistlusest. Edukad olid Oliver Mõttus ja Heiki Vabrit, kes olid oma vanuserühma parimad.

20 aastat tagasi.

Elva linnavalitsuse eelarve investeeringute real on järgmiseks aastaks gümnaasiumile eraldatud 300 tuhat ja algkoolile 685 tuhat krooni.

Elva gümnaasiumis korraldatakse laulukonkurss „Viis viimast on meelest läinud sootuks”.

Manalateele läks endine Elva kooli kehalise kasvatuse õpetaja ja Elva spordihing Richard Anton.