10 aastat tagasi.

Kuulutati välja ideekonkurss Elva kooli 100. juubeliks mälestuskivi püstitamiseks.

Eesmärgiks on leida arhitektuurilise väärtusega mälestuskivi kooli 100. juubeliks, mis sümboliseeriks kooli asutamist.

Kooli vilistlaskogu koosolekul pandi paika juubeliraamatu temaatiliste peatükkide sisukavad.

Eesti koolinoorte Sinimäe triatlonil võitsid Elva gümnaasiumi õpilased kaks võistkondlikku karikat ja hulga medaleid. Edukamad olid Cevin Anders Siim, Martin Thomson, Sonja Madismäe, Marta Kotkas, Johannes Sikk, Kirke Kool ja Getriin Marii Lessing. Treener Geil Siim.

20 aastat tagasi.

Elva Päeval esinesid gümnaasiumi programmis Maia Kapsi laululapsed ja Ulrike Ustavi tantsutüdrukud.

Elva gümnaasiumi direktoriks pürgivad kümme kandidaati. Direktor loodetakse valida veel maikuus.