10 aastat tagasi


Elva gümnaasiumi võistkond osales TV3 algavas rohelises mälumängus „Loodustark”. Võistkonda
kuuluvad Hannes-Paul Kirotar, Jonatan Kalmus ja Cevin Anders Siim. Praeguseks on jõutud juba
poolfinaali. Õpilasi valmistas ette õpetaja Geil Siim.
„Elva Postipoisis” ilmus pikem intervjuu 15 aastat Elva koolis õppealajuhataja ametit pidanud Ester
Muniga.

20 aastat tagasi


Linnavalitsus kinnitas Elva gümnaasiumi hoolekogu koosseisu, kuhu kuulusid kooli ja lastevanemate
esindajad ja linnavalitsuse esindajana Toomas Järveoja ning õpilaste poolt Heilo Altin.