10 aastat tagasi 130

Elva gümnaasium pidas Tartumaa Tervisespordikeskuses tervisepäeva, kus kümnes erinevas spordijaamas
said õpilased näidata oma täpsust, kiirust, painduvust, jõudu, osavust ja luuleannet. Loosiauhindadeks olid
maitsvad suupisted.
„Elva Postipoisis” ilmus pikem intervjuu gümnaasiumi inglise keele õpetaja Krista Ummikuga.
Õpetajate päeva puhul said linnavalitsuse tänukirja meie õpetajad Anne Koppel ja Kersti Pajor.

20 aastat tagasi

Linnapea Aare Anderson õnnitles õpetajaid õpetajate päeva puhul.
Linnavalitsuse otsusega saavad kõik Elva gümnaasiumi õpilased tasuta koolilõuna.