10 aastat tagasi

Ilmus Elva gümnaasiumi direktori Matti Kangori pikem artikkel, kus ta tutvustas kooli hetkeseisu ja tulevikuperspektiive.

Elva kool kutsub oma vilistlaslendude esindajaid koosolekule, kus arutatakse kooli juubeliga seonduvaid küsimusi.

20 aastat tagasi

Elva gümnaasiumis käivitub turvalise keskkonna arendamise projekt, mille käigus jagatakse kooli töötajatele ja õpilastele esmaabi andmise oskusi, teadmisi koolivägivalla ennetamisest ja oskusi abistada kriisiolukorda sattunud kaaslasi.