10 aastat tagasi

Kooli vilistlaslendude kokkutulekul arutati 100. juubeliürituste teostamise käiku ja kutsuti üles koguma annetusi, et juubel saaks väärikalt tähistatud.

Elvas loodi õppejõudude kogu, kuhu koonduvas linnas elavad kõrgkoolide õppejõud. Eesmärgiks on kaasa aidata Elva hariduselu arengule. Õppejõud panevad välja ka stipendiumid kooliõpilaste paremate uurimistööde tegijatele.

Manalateele läks Elva kooli kauaaegne ajalooõpetaja Aino Tamm.

20 aastat tagasi

Elva gümnaasiumis tegutseb Kaitseliidu 12-liikmeline noorkotkaste rühm, kuhu kuuluvad 3.-6. klasside õpilased. Mureks on uue juhendaja leidmine, sest senine juht – Elmar Lubi tahab tervise pärast juhtohjad üle anda uuele aktiivsele juhendajale.

Linnavalitsuse istungil arutati Elva gümnaasiumi arenguid.