10 aastat tagasi

Nõo põhikoolis toimunud maakondlikul luulekonkursil 1.- 4. klassidele saavutasid 1. klasside arvestuses Frank Tigane ja neljandate klasside arvestuses Marek Lepind esikohad.

Nende juhendajad olid õpetajad Anneli Puusaag ja Malle Luik.

Vabariiklikul füüsikavõistlusel „Kajakas” saavutas 10. klasside arvestuses teise koha Kristen Kotkas. Teisele kohale tuli ka Romario Siimer ja seda 11. klasside arvestuses.

Vabariikliku bioloogiaolümpiaadi maakonnavoorus saavutas 6. klasside arvestuses Kaarel Kangro kolmanda koha ja 9. klassidest oli teine Johanna Hendrikson.

20 aastat tagasi

Elva gümnaasiumi direktor Kalmer Kivi leiab, et kooli Peedu õppehoone on hea hariduse andmiseks sobimatu ja vajaks suurt remonti ning ümberehitust, sest on algselt ehitatud suvilaks.

Elva linnavalitsuse istungil arutati Elva gümnaasiumi hoolekogu ja nõukoja tööd.