10 aastat tagasi

Arutlusel on jälle spordihalli ehitamine kooli Tartu mnt õppehoone juurde.
Elva Noortevolikogu koosolekul diskuteeriti kooli helgematele peadele stipendiumi andmise teemal.
Elva koolis on head emakeele tundjad. Maakonna emakeeleolümpiaadil võideti mitmeid auhinnalisi kohti.

20 aastat tagasi

Elva noored moodustasid nõukoja, kuhu kuuluvad ka kooli õpilasomavalitsuse esindajad.
Elva gümnaasiumi aulas toimus hip-hop festival.