10 aastat tagasi

Elva kooli muusikanädal jõudis televisiooni.
Elva õpilased esinesid edukalt kolmanda kooliastme maakondlikul õigekirja olümpiaadil. Kaarel Kangro saavutas teise koha ja Maarja Moor tuli kolmandaks.
Elva gümnaasiumis toimus vilistlaslendude koosolek, millest osavõtt oli väga tagasihoidlik. Arutati kooli juubelist saadud kogemusi ja edaspidist tegevust, ka seda kuidas kaasata vilistlasi kooliellu.
Kooliõpilaste seas viidi läbi küsitlus seoses vabariikliku liikumisaastaga. Selgus, et 73% vastanutest tuleb kooli jalgsi. Usinalt kasutatakse ka jalgratast.

20 aastat tagasi

Algkoolimaja esimesel korrusel avati fotonäitus „Minu kodu on Elva”, kus oli välja pandud paremik 1. – 6. klasside õpilaste poolt tehtud piltidest.