10 aastat tagasi.

“Postipoisis” ilmub pikem intervjuu gümnaasiumi direktori Matti Kangoriga, kus koolijuht iseloomustas lõppenud õppeaastat kolme märksõnaga – stabiilne, tulemuslik, mitmekülgne.

Elva linna tänukiri anti õpetaja Meelis Roosaarele, keda intervjueerib ka “Postipoiss”.

Elva Gümnaasiumi lõpetas 74 põhikooli ja 46 gümnaasiumi õpilast. Lõpuaktused toimusid Puiestee tänava võimlas.

 

20 aastat tagasi.

Õpilasolümpiaadide parimad olid maavanema vastuvõtul, nende hulgas ka kümme Elva Gümnaasiumi õppurit – Ülari Teder, Priit Märtin, Raivo Laanemets, Taavi Raidma, Aigar Vaigu, Heilo Altin, Ott Kaselaan, Triin Ummik, Piret Aan ja Kersti Kivari. Kutsutud olid ka nende õpetajad – Ester Muni, Tiia Kuresoo, Leelo Suidt, Evelyn Maldar, Viivika Kurg, Kadri Pajula, Katrin Raidma, Elga Kikas, Elle Pintson, Piret Toomeste, Eevi Kooskora, Ants Tasuja, Reet Ollino, Talvi Namm ja Helle Saue.