10 aastat tagasi

Ilmus pikem usutlus Maarika Kangroga, kes on Elva koolis kehalist kasvatust õpetanud 15 aastat. Peale
kehalise kasvatuse tundide juhendas ta ka tantsu- ja liikumisrühmi nii koolis kui kultuurikeskuses.
Meie õpilane Cevin Anders Siim võitis Soomes Helsingi City triatlonivõistlustel kaks kuldmedalit.

 

20 aastat tagasi

Elva Gümnaasiumi direktor Ain Jõesalu rääkis pikemalt muudatustest kooli õppetöö korralduses. Seoses
kabinett-süsteemile üleminekuga, kadusid ära õpilaste „koduklassid”. Küll aga leiti koos
õpilasomavalitsusega, et tuleb leida võimalused õpilaste olme- ja puhketingimuste parandamiseks. Selleks
anti õpilaste kasutusse üks klassiruum, mida asuti sisustama. Koridoridesse on kavas muretseda
istumiskohad. Plaanis on hakata välja andma kooli aastaraamatut, kus oleks kirjas kõik õppeaasta
tähtsamad sündmused. Koolis nõutakse endiselt vahetusjalatseid ja noormehed peavad kandma ülikonda
ja lipsu. Teksased ei ole lubatud. Õpilaste käitumist väljaspool kooli arvestatakse käitumishinde
väljapanemisel.
Elva Algkoolis õpib 647 õpilast, neist esimestes klassides 96. Probleemiks on liiga suur õpilaste arv
klassides (üle 35).