10 aastat tagasi

Elva Gümnaasiumi heategevuslikul jõululaadal koguti raha hätta sattunud pere jaoks, kelle kolm last õpivad meie koolis. Jõululaadal müüsid omavalmistatud tooteid 41 õpilast. Sama päeva õhtul toimunud jõulukontserdi tulud läksid ka selle heategevusürituse fondi. Laada ja kontserdi kogutulu oli 2666 krooni, mis anti perele üle.

Elva Gümnaasiumi õpilased Robert Jakob Oetjen, Rein Leetmaa,Karl-Kristofer Tigane ja Cevin-Anders Siim pälvisid tunnustuse üleriigilisel konkursil „Meie oma kaitseala”, kus oli ülesanne luua oma kaitseala – leida oma kodukohast tähtis ja oluline paik ning kirjeldada seda uue kaitsealana.

Ilmus Elva kooli vilistlaskogu üleskutse tähistada väärikalt kooli 100. juubelit. Tutvustati ka plaanitavaid üritusi.

 

20 aastat tagasi.

Peedu korraldusselts saatis Elva linnavalitsusele märgukirja, kus tauniti linnavalitsuse soovitust sulgeda Peedu Algkool alates 1. septembrist 2001. Samal teemal võttis sõna ka Rahvaerakonna Mõõdukad Elva osakonna sekretär Jaak Juske, kes samuti ei pidanud põhjendatuks linnavalitsuse plaani sulgeda Peedu Algkool.