10 aastat tagasi.

Elva kooli õpilastest koosnev Elva noorte teatritrupp on edukalt esinenud maakondlikul kooliteatrite festivalil ja Elva Mitteteatrite festivalil.

Õpetaja Elly-Koidula Lepasoo sai linnavalitsuse tänukirja seoses 70. aasta juubeliga.

20 aastat tagasi.

Linnavalitsuse plaanides on Elva Gümnaasiumi Puiestee õppehoone võimlale uue põranda paigaldus ja arvutiklassile uute arvutite muretsemine.

Elva kooli kauaaegne matemaatika ja muusikaõpetaja Elly-Koidula Lepasoo tähistas oma 75. sünnipäeva.