10 aastat tagasi.

Aprilli esimene koolinädal oli Elva Gümnaasiumis täis muusikat, laulu ja tantsu. Meisterdati kilgipilli ja lauldi rind rõõmsaks. Toimus muusikanädal.

Matkakeskuses pandi üles Elva õpilaste fotoklubi Pixel fotonäitus „Naljatilk.

Gümnaasiumi raamatukogu saalis toimusid Elva lahtised meistrivõistlused males.

Muusikaõpetaja Maimu-Koidula Sirel pälvis linnavalitsuse aukirja seoses naiskoor „Kaja” 50. juubeliga.

20 aastat tagasi.

„Elva Postipoisis” ilmus pikem intervjuu kooli ajalooõpetaja Ants Tasujaga.

Elva Algkooli aulas toimus Elva meeskoori aastapäevakontsert koos Jõgeva meeskooriga.