10 aastat tagasi.

Tartus toimunud võistlussarja TV 10 olümpiastarti neljandal etapil olid Elva Gümnaasiumi õpilased väga edukad. Enne 40. hooaja finaalvõistlust juhitakse võistlussarja.

20 aastat tagasi.

Elva Gümnaasiumile arvutite ostmiseks korraldatakse riigihange.

Arutati Elva Algkooli tualettide remontimise küsimusi.

Elva Gümnaasiumis kehtestati huvialaringide õppemaksumääraks 50 krooni kuus. Seni kaeti need kulud linna eelarvest. Õppemaksust on vabastatud algkooli lapsed.