10 aastat tagasi.

Parimad koolilõpetajad käisid Tartu maavanema Reno Laidre igakevadisel traditsioonilisel vastuvõtul. Elva Gümnaasiumi parim lõpetaja oli Liisa Lääne. Medaliga lõpetajaid meil sel aastal ei olnud. Parimad õppurid said rahalise preemia.

Elva Linnavalitsuse tänukiri anti Elva Gümnaasiumi direktori asetäitjale Hilve Kivipõllule.

20 aastat tagasi.

Juunikuu jooksul paigaldatakse Elva Algkooli ja Elva Gümnaasiumi kõikidesse, kokku 60 klassi, tahvlivalgustus. Lisaks paigaldatakse veel algkooli kolmele klassile ja väikesele võimlale üldvalgustus.

Elva Algkooli huvijuht Reet Allak andis ülevaate kooli huvitegevusest lõppenud kooliaastal.