10 aastat tagasi 85.

Linnavalitsus suurendas gümnaasiumi põhikooliklasside täitvuse piirnormi.
Elva Linnavalitsuse tänukiri anti järgmistele Elva Gümnaasiumi töötajatele: Anne Jaama, Krista Ummik,
Aire Pajur, Riina Zirk, Hiie Naudi ja Asta Märtson.
2. septembril kogunesid Elva Gümnaasiumi õpilased koolimajade juurde ja ühise rongkäiguga mindi
Tervisespordikeskusesse tervisepäeva pidama.

20 aastat tagasi 85.

Kultuurikeskus „Sinilind” korraldas õpilastele suvelõpupeo. Sündmust juhtis Onu Bella. Korraldati
teatevõistlus, viktoriin ja disco. Päev lõppes ühise tordisöömisega.