10 aastat tagasi.

Sõlmiti leping Elva Gümnaasiumi ja ettevõtja Are Altraja vahel koostöö tegemiseks seminariturismi edendamiseks Elvas. Gümnaasium pakub omalt poolt ruume ja tehnikat seminaride läbiviimiseks.

Verevi motellis toimus Elva kooli vilistlaskogu järjekordne koosolek, kus arutati kooli 100. juubeliga seonduvaid küsimusi.

Maxima Eesti õpilastele suunatud stipendiumikonkursil „Tulevikutäht 2011”, pälvisid stipendiumi ka kaks Elva Gümnaasiumi õpilast – Elise Ustav kultuurikategoorias ja Rein Leetmaa humanitaarteaduste kategoorias. Aastase stipendiumi suurus on 50 eurot kuus. Kokku laekus konkursile 1700 avaldust ja igas kategoorias valiti välja viis paremat.

Maakondlikul lauluvõistlusel „Looduselaul” olid meie õpilastest võidukad Elise Ustav ja Elis Laasberg.

20 aastat tagasi.

Elva Gümnaasiumi rebased said korralikud ristsed. Rebastepidu, kus noored rebasekutsikad pidid tõestama oma valmisolekut liituma kooliperega juhtisid abituriendid Leane Leppik ja Raido Sokk.

FIE Piret Pedak sai tegevusloa hambaravi teenuse osutamiseks Puiestee õppehoones.