10 aastat tagasi.

Elva Linnavalitsus kinnitas õpilaskoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse linna haridusasutustes.

Kunstikuu raames toimub Elva Gümnaasiumis „Maalitud džäss” – muusika saatel maalimine õpilastele. Musitseerib vilistlane Tiit Veigel.

Gümnaasiumi aulas toimub ehte- ja filmikunstnik Katrin Sipelga loeng „Tänapäeva ehtekunst”.

20 aastat tagasi.

Elva Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Elle Pintsoni õpilased on Eesti Energia poolt korraldatud energiateemaliste uurimistööde konkursil juba staažikad ja edukad tegijad, tuues paremad kohad igal aastal ka Elvasse.

Elva Gümnaasiumi hoolekogu on koolide ühendamise poolt. Ühtne arengukava ja eesmärgid tagaksid järjepidevuse õppetöö suundades. Ühendamine võimaldaks ka kaadrit efektiivsemalt rakendada ja oleks sammuks parema hariduse poole.