10 aastat tagasi.

Belgias Lokerenis toimunud Comeniuse partnerkoolide kohtumisel osalesid Belgia, Taani, Austria, Itaalia ja Eesti õpilased ja õpetajad. Eestit esindasid Elva Gümnaasiumi 8c õpilased Rein Leetmaa ja Kristjan Laht ning õpetajad Joosep Tosmin ja Comeniuse projekti kuraator Krista Ummik. Põhiliselt käsitleti kohtumisel keskkonnaprobleeme. Samuti tutvuti Belgia haridussüsteemi ja elu-oluga.

Ülenurmes toimunud traditsioonilisel üleriigilisel laulukonkursil „Jõulutäht” võitis meie õpilane Elise Ustav teise koha.

Kuulutati välja Elva linna noortevolikogu valimised.

20 aastat tagasi.

Elva Linnavolikogu istungi päevakorras on koolide ümberkorraldamine. Ettekandega esineb haridusnõunik Mari Novožilova.