Järgmisest õppeaastast muutub Elva Gümnaasiumi päevakava.

Päevakavas on 75-minutilised (pikad) tunnid kui 40-minutilised (lühikesed) tunnid. Kõikidele kooliastmetele on päevakavas 55-minutiline söögivahetund koos õuevahetunniga.

Tundide pikkuse muudatus ei põhjusta koolipäeva pikenemist. 

Pikad tunnid võimaldavad paremini korraldada rühmatöid, arutelusid, pingutust nõudvaid kontrolltöid, loovtöid (sh kirjandeid), esitlusi, õppekäike jm. Väheneb pidevate ümberlülituste arv ühelt ainelt teisele. Samuti on uue kava kohaselt õppepäevas vähem aineid, mis vähendab erinevate kodutööde mahtu ja koolikoti kaalu. Pikad tunnid võimaldavad teha ainetevahelist lõimingut ja erinevaid projektitöid.

Hetkeseisuga on Elva Gümnaasiumi Puiestee õppehoone renoveerimishange läbi kukkunud ja remondikava edasi lükatud. Ehitusperioodiks planeeritud päevakava võtame siiski 2022/2023 õppeaastal kasutusele. Uut päevakava arutati vallavalitsuses seoses plaanitava remondiga ning saadi selleks nõusolek.

Uut päevakava saab näha siit:

Peatse kohtumiseni!