5d õpilased markeerisid kooliümbruse ülekäiguradasid,et kõigil oleks turvaline üle tee minna.Aitäh tublidele õpilastele!