All the world’s a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,…

segas

lollitades rääkides jutustades itsitades

tehes tõstes öeldes

segab

kiigub

pakib

tahab

peab

ikka tegemata Google Art Project galerii postitus

segab

protesteerib

käitub

mängib/suhtleb

segab

tundi

pinginaabrit

õigeid ja valesid vastuseid

üleliigseid kommentaare

segab

umbes 20 minutit

segab

tooliga pinginaabriga lobisemisega

korduvate vahemärkustega

klassivendadega telefoniga

kõva häälega

segab

ukse taha

asjad kokku

kohale tagasi

külje alla

jutule vahele

klassist välja

… And so he plays his part.

William Shakespeare