24. septembril tunnustas Tartumaa Omavalitsuste Liit haridustöötajaid ning haridustegusid. Suure tunnustuse osaks sai ka Elva Gümnaasiumi kodanikukaitse suund, mida iseloomustab isamaalisus, ettevõtlikkus, kohusetunne ja meeskonnatöö ning teeb õpilasest täisväärtusliku kodaniku, kes panustab turvalise elukeskkonna säilitamisse.

Kodanikukaitse suunda on Elvas Gümnaasiumis saanud õpilased valida juba aastast 2013 ning initsiatiiv suuna loomiseks tuli algselt hoopis õpilastelt endilt. See oli suuna loomiseks hea aeg, sest Elva Gümnaasiumis otsiti pingsalt võimalusi pakkuda õpilastele lisaks traditsioonilistele valikutele (humanitaar- ja reaalsuund) midagi uut ja huvitavat, nn. „kastist välja“ õppesuunda.

Foto: Elva Gümaasium

Kodanikukaitse suuna programmis on erinevad ained enesekaitsest erialakeeleni, mille käigus kasutatakse aktiivõppe meetodeid ning sotsiaalne õppimine on olulisel kohal. Programmi jooksul tutvustatakse õpilastele erialaspetsialiste kaasates organisatsioone ja asutusi, mis panustavad igapäevaselt meie turvalisse elukeskkonda. Tutvustavad haridus- ja karjäärivõimalusi riigiametites ning panustavad kohusetundliku ja teadliku kodaniku kujunemisse.

Kodanikukaitse suuna raames saavad õpilased läbida aine Kodanik ja ühiskond, kus mõtestatakse lahti riigi ning kodaniku rollid ja vastutus, räägitakse sise-, välis-, julgeoleku- ja eelarvepoliitikast. 11. klassi ainet kureerib suuna eestvedaja major Kalle Kõlli, kes annab ka muid aineid: „10 klassis toimuvad kaks riigikaitseõpetuse kursust, milles esimeses kursuses räägime riigi kaitsmise vajadusest ja riigikaitse korraldusest Eesti Vabariigis, külastame ühte Kaitseväe väeosa ja Kaitseväe Akadeemiat ning õpime relvadega ohutult ümber käima. Teises, praktilises riigikaitseõpetuse kursusel osaleme koos teiste Tartumaa koolide õpilastega kolmepäevases riigikaitselaagris, mille viivad läbi Kaitseväe Akadeemia kadetid, kelle hulgas on tore kohata ka meie oma õppesuuna vilistlasi.“

Lisaks on Kodanikukaitse suund motiveerinud õpilasi korraldama ja osa võtma klassivälistest üritustest nagu näiteks õpilaste ja õpetajate ühine paadimatk, gümnasistidele mõeldud maastikuvõistlus „Tornist Torni“ ning riigikaitseõpetust tutvustav välilaager Elva Valla koolide 9. klasside õpilastele.

Majori arvates on tunnustus tõestus selle kohta, et kodanikukaitse õppesuund EG-s ei ole ühe aasta või ühe inimese projekt vaid järjepidev süsteemne ja eesmärgistatud protsess: „On väga meeldiv ja ühtlasi ka innustav näha, et seda panust on märgatud. Et kõik need 12 suunapõhist kursust koos õppekavaväliste üritustega kolme gümnaasiumiaasta jooksul tehtud saaks, on väga suure töö taustajõuna ära teinud kõik kolm õppejuhti, kes sellel perioodil EG-s töötanud on: Anneli Kähr, Eve Saumets ja Tõnis Parksepp.“