Elva Gümnaasiumi kaasava eelarve eesmärk on läbi ideekonkursi  anda võimalus kooli õpilastel ja töötajatel kaasa rääkida koolikeskkonna arendamise küsimustes.

 

Kaasava eelarve suuruseks on 1000€ (jaguneb kaheks: 500€ 1.-6. klasside ja 500€ 7.-12. klasside ideedele). Kui idee puudutab 1.-12. klassi, on võimalik esitada idee ka 1000€-le

 

Kaasav eelarve 2020/2021 etapid  

26.oktoober -8. november – ideede esitamine  e-mailile katlintatar@elvag.edu.ee või  paberkandjal kab 312a (Puiestee õppehoone)

9.november -13. november  ideede tutvustamine, reklaamimine/promomine kooliperele (eesmärgiga tutvustada ja saada hääli)

16. – 20. november – e-hääletus 

24. november –  Tulemuste teatavaks tegemine ja idee teostamine (idee tuleb teostada ajavahemikul jaanuar 2021 – 31. august 2021)

 

Kaasavasse eelarvesse on oodatud kõik ideed, mis on seotud õppekeskkonna kujundamisega, parendamisega, täiustamisega. 

Ideed  on püsiva väärtusega ja jätkusuutlikud (st ei ole ühekordsed ning on pikema mõjuga). 

Klasside omaalgatusprojektid, mis on seotud koolikeskkonna arendamise/parendamisega, saavad esitada ka selle kaasava eelarve ideekonkursile. 

 

Hääletus toimub elektroonilisel teel ning hääletada saavad kõik kooli õpilased ja töötajad. 

 

Taotlused esitada vabas vormis, kus on kajastatud: 

Idee pealkiri ja tutvustus 

Idee vajadus, olulisus Elva Gümnaasiumile

Kuidas on planeeritud idee teostus (kes ja millal)

Idee esitaja/ esitajad

Mil viisil on planeeritud idee tutvustamine/ promomine kooliperele?

 

Kõige enam hääli saanud idee viiakse ellu idee esitaja/esitajate poolt (hiljemalt 31.08 2021)

Idee teostajaid toetab Elva Gümnaasiumi direktsioon jõu ja nõuga. 

 

Kuidas tegutseda?

Mõtle, kas koolis on midagi, mis vajaks arendamist, täiustamist? Kuidas võiks muuta meie koolikeskkonda sõbralikumaks ja mõnusamaks? Jaga oma ideed sõbraga. 

Kirjuta vabas vormis kiri, kus annad vastused järgnevatele küsimustele: 

Idee pealkiri ja tutvustus 

Idee vajadus, olulisus Elva Gümnaasiumile

Kuidas on planeeritud idee teostus 

Idee esitaja/ esitajad 

Mil viisil on planeeritud idee tutvustamine/promomine kooliperele?

3. Saada see 2. novembriks e-mailile katlintatar@elvag.edu.ee  või vii Puiestee majja kab 312a. 

4. Kui oled saanud tagasiside, et Sinu idee vastab tingimustele, võid alustada teavituskampaaniaga, et koolipere teaks, millega tegu ning miks nad just Sinu idee poolt peaks hääletama (teavitust võib teha ajavahemikul 9.-13. november)

5. Jää ootama hääletustulemusi