Liikumine ja sport on olnud alati Elva gümnaasiumis au sees, nagu vapimärgiks – läbi aastakümnete saame me olla uhked meie spordisangarite üle ning neid sirgub järjest juurde. 

Elva Gümnaasiumis tunneme heameelt, et väga paljud meie kooliperest liiguvad kooli jalgrattaga või jalgsi. Liikuma Kutsuva Kooli ja Tervist Edendava koolina on see meile rohkem kui oluline. Parem füüsiline vorm ja aktiivsem koolipere toob ka head suhted ning õpitulemused.

Oleme kõik teadlikud, et Kultuuriministeerium on 2023. aasta kuulutanud liikumisaastaks. Selle eesmärk on tekitada ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu ning seeläbi suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu Eestis. Kultuuriministeeriumi tellimusel ning Ühenduse Sport Kõigile koordineerimisel 2021. aastal läbi viidud uuringu kohaselt on kehaliselt piisavalt aktiivsed vaid umbes 40% täiskasvanutest ning 25% lastest – need on mõtlemapanevad numbrid, kas pole? 

Sellest saime me idee ja innustuse korraldada läbi aasta kestva Liikumisaasta väljakutse. Elva Gümnaasiumi Liikumisaasta väljakutse oli programm, mis kutsus õpilasi, õpetajaid ja kogukonda osalema erinevatel liikumisega seotud sündmustes üle Elva valla. Üritused olid mitmekesised alustades spordivõistlusest, Vastlapäevast  kuni matkamiseni looduses. Väljakutse eesmärk oli tõsta füüsilist aktiivsust, tuua tähelepanu ning teadvustada kui rohkelt spordi-ja liikumisega seotud sündmusi Elva vallas toimub  ning seeläbi luua kogukonna tunnet ja innustada inimesi liikuma. Koostöös hea partneri SA Elva Kultuur ja Spordiga ning Austa rattaklubi, Elva Spordiliidu ning erinevate MTÜ-dega pakkusime oma kooliperele võimaluse osaleda 46 erineval üritusel.  

Väga populaarsed olid õpilaste seas  sügisesed jooksusarja ja ratta etapid, samuti väljakutse liikuda kooli jalgsi või jalgrattaga, Elva Südaööjooks, Kellatornijooks, Elva Spordihoone mitmevõistlus ja kõnniringid – kokku osales väljakutses 375 õpilast.

Käesolev aasta on Elva koolile juubeliaasta, koolil täitus ümmargused 110 tegutsemisaastat. Selle auks viisime läbi koolis medali konkursi, kuhu laekus palju erinevaid kavandeid. Žürii valis välja 2 d klassi neiu Anni Pässi töö ning tema kavandi järgi valmiski ainulaadne Elva Gümnaasiumi medal, mis saab auhinnaks kõikidele nendele, kes on enim väljakutses  2023 aastal osalenud. Medalid antakse üle uue aasta alguses 9.jaanuaril.

Selline algatus mitte ainult ei edendanud tervislikke eluviise, vaid loob ka võimaluse, kus inimesed saavad nautida sporti ja füüsilist aktiivsust ning tunda heameelt oma paranenud kehalise võimekuse üle.

Elva Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad:
Annabel Täär
Toomas  Halliste
Kristiina Vähi
Ardo Värä
Jürgen Kuresoo
Evelin Pihlak