16. augustil osales 14 Elva gümnaasiumi tehnikast ja teadusest huvitatud 1.-5. klassi tüdrukut Otepääl Unicorn Squad suvelaagris. Nuputamist ja katsetamist täis päevast võtsid veel osa Otepää gümnaasiumi, Pühajärve põhikooli ja Rannu põhikooli õpilased – kokku 55 osalejat. 

Kohe saabudes jagati tüdrukud kaheksaliikmelisteks gruppideks nii, et tüdrukutel oli võimalik leida uusi sõpru ning lahendada ülesandeid erinevate paarilistega. Päeva olulisteks läbivateks joonteks olid koostöö ja loovus. Unicorn Squad ei pane õpilasi omavahel võistlema ja loob läbi erinevate situatsioonimängude ning probleemipüstituste võimaluse õpilasel ise uurida, leiutada ning katsetada. Õppimises oluliseks aspektiks peetakse ebaõnnestumist, mis aitab tüdrukutel seeläbi jõuda iseseisvalt lahendusteni ning mis loob õpilases seoseid eelnevate isiklike kogemustega. Otepää laagris tuli kerarobotite abil koristada tuba, droonidega päästa uppuvalt laevalt inimesi ja viia rebastele metsa vaktsiinipakikesi, programmeerida roboteid sõitma mööda musta joont, ehitada ja lennutada rakette, paigaldada autole rehve ja palju muud. Lisaks külastas tüdrukuid sel päeval Päästeamet, kes tutvustas päästjate tööd ja varustust, õpetas tuld kustutama ning vee ääres ohutult käituma. 

Pika ja intensiivse päeva lõpuks olid kõik väsinud, kuid õnnelikud – justkui mängides oli saadud palju uusi teadmisi ja kogemusi, leitud ägedaid sõpru ja vesteldud põnevatel teemadel. Aitäh Unicorn Squad juhtgrupile!

P.S. kõik tehnikast ja teadusest huvitatud tüdrukud on kooliaasta alguses taas oodatud Elva Unicorn Squad huviringiga liituma. Eelnev kogemus pole oluline ja täpsem info ilmub septembrikuu jooksul Stuudiumis.