Käesoleva aasta 21. jaanuaril toimus Elva Linna Lasteaed Õnneseene maja saalis “Kandlekontsert regilauludega”.
Kontserdi sidus ühtseks tervikuks Elva Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja kandleringide juhendaja Ehtel Kuldvere-Vent. Rahvalaule ja laulumänge esitasid Elva Gümnaasiumi kandleringi õpilased ning Elva Muusikakooli kandleringi edasijõudnud ja algajad täiskasvanud. Kontserti nautisid ja elasid publikuna kaasa kandleringi õpilaste vanemad, pered ja sõbrad.

Regilaulud levisid suuliselt põlvest põlve ja olid kollektiivne looming. Hinnanguliselt on see paar tuhat aastat vana traditsioon. Regilaulus on esikohal sõnad, mida meie juhendaja Ehtel Kuldvere-Vent ette laulis ja kanneldajad publikuga järgi kordasid. Muusika lisab regilaulu tekstile ilmekust. Väikekannel on Eesti üks vanimaid rahvapille (väidetavalt ka paartuhat aastat vana pill, mida vanasti küla pidudel mängisid mehed). Publik laulis kaasa laululehtedelt. Laulumänge mängiti koos publiku ja Elva Gümnaasiumi kandleringi õpilastega. Mõnusat ja lustlikku meeleolu jagus nii kanneldajatele kui ka “Kandlekontserti regilauludega” nautivale publikule.

Ehtel Kuldvere-Vent on kandleringe juhendanud aastast 2014. Sellel aastal on oodata suurte ja väikeste kanneldajatega juubelikontserti.

Relika Kalbus
Elva Muusikakooli väikekandle grupiõppe õpilane