7. veebruaril toimus Nõo Reaalgümnaasiumis keemiaolümpiaadi piirkonnavoor.

Viie tunni jooksul tuli olümpiaadlastel lahendada kuus krõbedat teoreetilist ülesannet. Nende  koostamisel püüab źürii lähtuda ikka elulisusest, lõimides teisi loodus- ja reaalaineid, aga  ka eesti keelt ja kirjandust peab teadma.

9. klasside arvestuses sai Tarmo Tempel (9.d) teise koha (osales 37-õpilast) ja 8.klasside õpilastest tuli kolmandale kohale Kai Liis Tempel (8.d) (osalejaid 22).

10. klasside arvestuses sai Sandra Movits (10.kl) 13. koha.

Kiitus ka kõigile ülejäänud meie kooli esindanud õpilastele ning aitäh õpetaja Kaja Kalmusele õpilaste juhendamise eest!