15.-19. mai oli Elva Gümnaasiumis KiVa nädal, mille raames  pöörasime seekord tähelepanu erilistele inimestele meie keskel. “Elu erilisena Elva Gümnaasiumis” päeval andsime võimaluse vaadelda ja kogeda, kuidas saada hakkama liikumispuude, pimeduse, kurtuse ja muude erisustega nagu võõrkeelsus, allergiad ning ka midagi nii lihtsana näivat kui vasakukäelisus. 


II kooliastmele oli 17. mail planeeritud kogemusraja läbimine, mis algas pimedatele mõeldud raamatuga tutvumise ja vasaku käega paberist joone järgi kääridega lõikamisega. Rääkisime õpilastega ka erinevatest haigustest, mis võivad inimeste elukvaliteeti halvendada, kuid mida inimene ise ei saa muuta. Õpilastel oli võimalus katsetada ratastooliga koolimajas liikumist. Seejärel said õpilased paarides proovida pimedust ja kurtust – ühel õpilasel olid kõrvaklapid peas, milles mängis muusika ning teisel salliga silmad kinni. Ülesanne oli üksteist juhendades kõndida koolimajas ringi. Kuna ka meie koolis õpivad õpilased, kelle emakeel ei ole eesti keel, siis andsime võimaluse püüda võõrkeelset kõnelejat mõista või temaga suhelda. Abiks olid meie kooli õpetajad, kes rääkisid õpilastega jaapani, poola või prantsuse keeles.

I kooliaste sai soovi korral samuti katsetada ratastooliga liikumist ning ka teisi ülesandeid kogemusrajast. KiVa päevast võtsid osa ka Elva Gümnaasiumis õppivad Ukraina õpilased.