Tänavune aasta on Johannes Käisi seltsile juubeliaasta. On Johannes Käisi seltsi 30. tegutsemisaasta ja möödub 135 aastat Johannes Käisi sünnist, kes oli 20. sajandi tuntud kooliõpetaja, koolijuht, Võru Õpetajate Seminari rajaja ja kooliuuendusliikumise eestvadaja.

Tavapärase konverentsi asemel toimus selleaastane juubelikonverents nn 5-minutiloengutena, kus on üles astunud nii õpilased, pedagoogid kui haridusteadlased kajastamaks tänaseid hariduse väljakutseid ja lõimides neid Johannes Käisi pedagoogilise pärandiga.

Elva Gümnaasiumi esindasid klassiõpetajad Pille Rebane, Margit Rego, Monika Tasa ja Karmen Luik – nemad aitasid kaasa juubelikonverentsi korraldamisele veebiloengute sisuga täitmisel ning on au sees hoidnud ja väärtustanud Johannes Käisi pärandit. Videolõigud aitas tervikuks seada Alari Talv.

Konverentsi alternatiivina minutiloengud ja esitlused on nüüd koduleheküljel ja kõigile kättesaadavad siit.