Kooliaasta algab võimalikult tavapäraselt. Koolipere on läbi mõelnud, kuidas riske maandada.

 • Koolis rakendatav esmane ennetusmeede on kätehügieen, st majja sisenedes ja väljudes tuleb käed desinfitseerida.Desovahendid ei asenda aga elementaarset kätepesu seebi ja veega.
 • Õpilastel, kes soovivad kanda maski, peab olema mask endal kaasas.
 • Lapsevanemad koolimajja ei sisene.
 • Haigustunnustega (sh külmetusnähtustega) kooli töötaja ja õpilane ei tule kooli kuni tervenemiseni, vaid jääb koju.
 • Koolil on õigus haigustunnustega õpilane ilma kooliõe kinnituseta koju saata. Kui õpilasel tuvastatakse haigustunnused, eraldatakse ta teistest õpilastest selleks ettenähtud ruumi, kuni talle järele tullakse.
 • Covid-19 kahtlusega testimisele suunatud õpilane ei tohi kooli tulla, kuni testitulemuse teadasaamiseni. Testil negatiivse vastuse saanud õpilane võib tulla kooli.
 • Positiivse testitulemuse korral tuleb jääda kaheks nädalaks isolatsiooni. Kool teeb koostööd Terviseametiga lähikontaktsete tuvastamiseks ja vajalike ohutusmeetmete rakendamiseks.
 • Inimesed, kes on olnud Covid-19 positiivsega lähikontaktis, peavad jääma koju 14 päevaks isolatsiooni. Lähikontaktiks loetakse vähemalt kahe meetri kaugusel viibimist vähemalt 15 minuti jooksul.
 • Vanem teavitab kontaktõppest loobumisest seoses viirusekartusega klassijuhatajat Stuudiumi vahendusel ja võtab vastutuse lapse õppetöös edenemise eest.
 • Haigusnähtudeta või kergete haigusnähtudega karantiinis olemine ei tähenda, et õpilane on õppetööst vabastatud, õppetöö jätkub distantsõppe vormis.
 • Õppetöös kasutab igaüks ainult oma isiklikke õppevahendeid (ei laena klassikaaslastelt ega õpetajalt).
 • Õpilased liiguvad vahetunnis õue või järgmisesse tunniplaanis ettenähtud klassiruumi ega kogune koridoridesse.
 • 1.-3. klassi õpilased ootavad peale tunde järelevastamist, ringitundi, huvitundi vmt oma koduklassis.
 • Kool palub oktoobri vaheajale välisreise mitte planeerida.
 • Kui õpilane läheb vanematega reisile riskiriiki, kus viirusesse nakatunute arv on 100 000 elaniku kohta üle 16, jääb ta 14 päevaks karantiini.
 • Kooliüleseid suurüritusi käesoleval õppeaastal siseruumidesse ei planeerita (kuni riigipoolsete soovituste leevenemiseni).
 • Lapsevanemate üldkoosolek viiakse läbi Google Meet keskkonnas.
 • Esimese kahe nädala jooksul toimub kehtestatud reeglitest kinnipidamise hindamine. Vajadusel võetakse kasutusele rangemad meetmed ja minnakse üle osalisele distantsõppele.
 • Asutuse sulgemise üle otsustavad Terviseamet ja pidaja. Jätame endale õiguse reageerida vastavalt olukorrale, et kaitsta oma õpilaste ja töötajate tervist.

Viiruse leviku tõkestamiseks peame kõik andma oma panuse!