Koolikorraldus

Huviringid

first!

two

three

Kokandus

1. klass 2. klass 3. klass Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 13.00-14.30 Juhendaja: Monika Tasa Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Kokandusringis algavad tunnid põgusa teoreetilise sissejuhatusega teemasse. Põhirõhk on praktilisel tegevusel ning uued teadmised ja oskused kinnistuvadki iseseisva praktilise tegevuse käigus. Üldjuhul jaotatakse lapsed väikestesse rühmadesse ning koos valmistatakse roog. Tunni käigus õpitakse koostöös tiimikaaslastega kõiki toiduvalmistamise komponente: toiduainete ettevalmistus, toidu valmistamine, tööpindade ja kasutatud nõude pesemine. Iga meeskond serveerib enda valmistatud toidu. Üheskoos maitstakse kõiki toite ja valmistajad räägivad, kuidas nende toidutegemine sujus. Anname ühise hinnangu tehtud tööle. Pärast söömist koristatakse terve köök.

Kokandus

1. klass 2. klass 3. klass

Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 13.00-14.30

Juhendaja: Monika Tasa

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

two

three

four

five

six

Rahvamuusikaansambel

2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 13.15-14.45 Juhendaja: Meelis Roosaar Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Tegevuseks on eesti rahvamuusika propageerimine, musitseerimine eesti rahvapillidel ja naturaalpillidel, eesti rahvalaulude laulmine. Eesmärgiks on moodustatud rahvamuusikaansambliga osaleda Eesti Rahvamuusikaseltsi poolt korraldatud üritustel, esineda kooliüritustel ja ka väljaspool kooli. Algavad ettevalmistused 2022. aasta noorte laulu- ja tantsu- ning rahvamuusikapeol osalemiseks.

Rahvamuusikaansambel

2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass

Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 13.15-14.45

Juhendaja: Meelis Roosaar

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

first!

Digiring

1. klass Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 13.15-14.45 Juhendaja: Anne Maidla Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Õpilased läbivad erinevaid digikunsti teemasid. Eesmärgiks on tutvuda erinevate joonistamise programmidega, kasutavad lihtsamaid pildi töötlemise võtted, saavad uusi oskusi ja kogemusi läbi praktiliste tegevuste.

Digiring

1. klass

Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 13.15-14.45

Juhendaja: Anne Maidla

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

four

five

six

Tekstiilikunst

4. klass 5. klass 6. klass Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 14.00-15.30 Juhendaja: Pille Tani Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Tekstiilikunstiringi tundides katsetame kõikvõimalikke tekstiilide valmistamise meetodeid. Kaunistame kangatrükiga T- särke, maalime siidivärvidega patju ja salle. Koome kangastelgedel ja väikestel raamidel ning proovime erinevaid viltimistehnikaid.

Tekstiilikunst

4. klass 5. klass 6. klass

Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 14.00-15.30

Juhendaja: Pille Tani

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

seven

eight

nine

ten

eleven

twelve

Kunstiring

7. klass 8. klass 9. klass 10. klass 11. klass 12. klass Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 14.55-15.40 Juhendaja: Lena Leonovitš Asukoht: EG Puiestee õppehoone Kirjeldus:

Kunstiringis tutvute erinevate kunstitehnikatega ja teete nendes tehnikates huvitavaid töid. Saate teada, kuidas maalida värvist lähtuvalt akvarellvärvidega.

Proovite joonistada söe ja sangviiniga, teete linoollõiget.

Katsetate savist skulptuuri voolimist, teete endale oma tassi.

Proovite teha segatehnikas kollaaži ja joonistada portreed.

Oodatud on õpilased, kellel on huvi kunstiliste katsetuste vastu ja soov ennast proovile panna. Eelnev kokkupuude kunstiga pole eelduseks, vaid soov avastada kunstimaailma.

Kunstiring

7. klass 8. klass 9. klass 10. klass 11. klass 12. klass

Toimumisajad: Esmaspäeviti kell 14.55-15.40

Juhendaja: Lena Leonovitš

Asukoht: EG Puiestee õppehoone

Huviringi tutvustus

first!

Lastejooga 1. klassile

1. klass Toimumisajad: Teisipäeviti kell 13.15-14.45 Juhendaja: Reelika Püll Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Laste jooga eesmärk on läbi muinaslugude jutustamise ja mängulise tegevuse õpetada ja arendada lapses tehnikaid rahunemiseks, keskendumiseks ning selguse leidmiseks iseendas.

Lastejooga 1. klassile

1. klass

Toimumisajad: Teisipäeviti kell 13.15-14.45

Juhendaja: Reelika Püll

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

two

three

Lastejooga 2.-3. klassile

2. klass 3. klass Toimumisajad: Neljapäeviti kell 13.15-14.45 Juhendaja: Reelika Püll Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Laste jooga eesmärk on läbi muinaslugude jutustamise ja mängulise tegevuse õpetada ja arendada lapses tehnikaid rahunemiseks, keskendumiseks ning selguse leidmiseks iseendas.

Lastejooga 2.-3. klassile

2. klass 3. klass

Toimumisajad: Neljapäeviti kell 13.15-14.45

Juhendaja: Reelika Püll

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

first!

Mänguline inglise keel

1. klass Toimumisajad: Teisipäeviti kell 13.20-14.05 Juhendaja: Ester Haas Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Mänguline inglise keel suunab lapsi inglise keelt õppima mänguliste tegevuste kaudu. Liigume palju, mängime lauamänge, joonistame-värvime, meisterdame ja laulame laule. Õppimine on suuline, keskendudes esmase sõnavara kinnistamisele ja häälduse lihvimisele.  Peamised teemad: tervitamine, hüvastijätt, oma nime ja vanuse ütlemine, numbrid, värvid, pereliikmed.

Mänguline inglise keel

1. klass

Toimumisajad: Teisipäeviti kell 13.20-14.05

Juhendaja: Ester Haas

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

six

seven

eight

nine

ten

eleven

twelve

Keemiaring huvilistele

6. klass 7. klass 8. klass 9. klass 10. klass 11. klass 12. klass Toimumisajad: Kokkuleppel juhendajaga Juhendaja: Kaja Kalmus Asukoht: EG Puiestee õppehoone Kirjeldus:

Ring on mõeldud õpilastele, kellele meeldib teadus – keemiateadus, mis koos teiste ainete teadmistega, justkui ühendab kõik ühtseks suureks loodusteaduseks. Et mõista iseennast ja ümbritsevat loodust on vaja keemiat paremini mõista. Oodatud on õpilased, kes tahaksid veidi rohkem panustada keemiaalaste teadmiste omandamisele, kes soovivad midagi uut katsetada ja loomulikult teada saada ka eksperimendi olemust. Kõiki omandatud teadmisi saab erinevatel viktoriinidel, võistlustel ja olümpiaadidel näidata. Õppetöö toimub teoreetilises ja praktilises vormis, kasutades meie kooli labori mitmekülgseid võimalusi.

LISAVÄÄRTUS

Õpilasel areneb loovus ja süsteemne mõtlemine ning ta oskab lahendada keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil.

Õpilane saab esinemiskogemuse: kas siis teadusteatri tegemisel ja/või individuaalsetel võistlustel.

Õpilane rakendab omandatud eksperimentaalse töö oskusi ning kasutab säästlikult ja ohutult keemilisi reaktiive nii keemialaboris kui ka igapäevaelus.

Ringis õpib laps suhtuma vastutustundlikult elukeskkonda ning väärtustama tervislikku ja säästvat eluviisi.

Ringi lõppedes omandab ülevaate keemiaga seotud elukutsetest ning kasutab keemias omandatud teadmisi ja oskusi karjääri planeerides.

Keemiaring huvilistele

6. klass 7. klass 8. klass 9. klass 10. klass 11. klass 12. klass

Toimumisajad: Kokkuleppel juhendajaga

Juhendaja: Kaja Kalmus

Asukoht: EG Puiestee õppehoone

Huviringi tutvustus

first!

two

three

four

five

HK Unicorn Squad

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass Toimumisajad: Reedeti kell 14.00-15.30 Juhendaja: 11. klassi õpilased Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

HK Unicorn Squad on türdrukutele suunatud teadus- ja tehnikaring, kus tutvutakse füüsika, elektroonika, programmeerimise ja robootika algtõdedega. Tüdrukutel on võimalik katsetada, kuidas juhtida droone, kuidas panna liikuma roboteid, õppida käsitsema akutrelli ja jootekolbi. Õppeaastasse jagub põnevaid teemasid kahe kursuse lõikes. Üks kursus saab alguse septembri keskel ja kestab 10 nädalat ning teine kursus algab märtsis kestab samuti 10 nädalat. Ühe grupi suurus on maksimaalselt 12 õpilast.

HK Unicorn Squad

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass

Toimumisajad: Reedeti kell 14.00-15.30

Juhendaja: 11. klassi õpilased

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

two

three

Liikuma kutsuv inglise keel

2. klass 3. klass Toimumisajad: Kolmapäeviti kell 13.15-14.00 Juhendaja: Ester Haas Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Liikuma kutsuv inglise keele tund on koht, kus läbi mängu, jooksmise, hüppamise, tantsimise, laulmise ja rõõmu õpib nii mõnegi inglise keelse sõna. Ringi eesmärgiks on luua keskkonda, kus 1. klassi õpilased saaksid teha oma esimesi katsetusi ingliskeelsete lausete ja väljenditega; seda kõike liikuvas ja rõõmsas keskkonnas. Kahtlemata lõbus ja igatpidi kasulik kombinatsioon!

Liikuma kutsuv inglise keel

2. klass 3. klass

Toimumisajad: Kolmapäeviti kell 13.15-14.00

Juhendaja: Ester Haas

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

three

Liiklusring

3. klass Toimumisajad: 1. grupp teisipäeviti kell 13.15-14.00, 2. grupp teisipäeviti kell 14.00-14.45, 3. grupp neljapäeviti kell 14.00-14.45 Juhendaja: Meelis Roosaar Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Kuus õppeaastat on Elva Gümnaasiumis tegutsenud liiklusring Meelis Roosaare juhendamisel eesmärgiga saada kevadel kätte jalgratturi juhiload. Ringis osalevad enamus 3. klasside õpilased, kes saavad õppeaastal 10-aastaseks. Erandkorras saavad osaleda ka vanemad õpilased, kellele ei ole veel väljastatud jalgratturi juhiluba.

Sügis-talvisel perioodil toimub liiklusteooria õpe – valmistumine kevadiseks liiklustesti sooritamiseks. Selleks õpime liikluseeskirju, lahendame liiklusülesandeid ja harjutusteste, mängime erinevaid liiklusmänge, vaatame õppevideosid. Aeg-ajalt toimuvad ka liiklusviktoriinid, kus paremad saavad endale valida erinevaid liiklusteemalisi auhindu. Õppematerjalidega on meie kooli kenasti varustanud Transpordiamet.

Kevadperioodil toimuvad liiklustunnid jalgratastega liiklusväljakul, kus valmistume praktiliseks liikluseksamiks – harjutame erinevate elementide sooritamist ja liiklemist jalgrattal.

Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb sooritada teoreetiline eksam (liiklustest 15 küsimusega) ja praktiline eksam liiklusväljakul. Seni on enamus õpilastest sellega hakkama saanud ja suvevaheajale minnes on neile väljastatud jalgratturi juhiluba.

Liiklusring

3. klass

Toimumisajad: 1. grupp teisipäeviti kell 13.15-14.00, 2. grupp teisipäeviti kell 14.00-14.45, 3. grupp neljapäeviti kell 14.00-14.45

Juhendaja: Meelis Roosaar

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

two

three

Robootika

2. klass 3. klass Toimumisajad: Kolmapäeviti kell 14.00-15.30 Juhendaja: Anne Maidla Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Loovuse ja mõtlemise arendamine läbi robotite ehitamise ja programmeerimise.

Robootika

2. klass 3. klass

Toimumisajad: Kolmapäeviti kell 14.00-15.30

Juhendaja: Anne Maidla

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

four

five

six

Käsitöö

4. klass 5. klass 6. klass Toimumisajad: Kolmapäeviti kell 14.00-15.30 Juhendaja: Pille Tani Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Käsitööringi tundides valmistame erinevates tehnikates tarbe- ja kaunistusesemeid. Köidame mandalamärkmiku või kokaraamatu, õmbleme lõbusaid kodutekstiile ja valmistame tähtpäevadeks kingitusi.

Käsitöö

4. klass 5. klass 6. klass

Toimumisajad: Kolmapäeviti kell 14.00-15.30

Juhendaja: Pille Tani

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

first!

Legoring

1. klass Toimumisajad: Neljapäeviti kell 13.15-14.45 Juhendaja: Eva Sikk Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Legoringi eesmärk on arendada laste püsivust, suunates loominguliselt mõtlema. Klotsid arendavad kujutlusvõimet, loogikat ja käte motoorikat.

Legoring

1. klass

Toimumisajad: Neljapäeviti kell 13.15-14.45

Juhendaja: Eva Sikk

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

first!

Loovtegevus 1. klassile

1. klass Toimumisajad: Reedeti kell 12.00-12.45 Juhendaja: Sirje Ruus Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Loovtegevuse ringis arendame loovust ja näpuosavust. Lapsed saavad ise olla ilu tegijad. Kasutame erinevaid taaskasutusmaterjale ja tehnikaid ning loome neist põnevaid esemeid. Uurime, kuidas saab loovalt tegutseda arvutimaailmas. Paneme oma tunded ja mõtted luule-ja kunstikeelde. Muudame koos maailma veel natuke paremaks ja lõbusamaks kohaks. Igas tunnis saavad lapsed mõne uue oskuse või teadmise.

Loovtegevus 1. klassile

1. klass

Toimumisajad: Reedeti kell 12.00-12.45

Juhendaja: Sirje Ruus

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

two

three

Loovtegevus 2.-3. klassile

2. klass 3. klass Toimumisajad: Reedeti kell 14.00-14.45 Juhendaja: Sirje Ruus Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Loovtegevuse ringis arendame loovust ja näpuosavust. Lapsed saavad ise olla ilu tegijad. Kasutame erinevaid taaskasutusmaterjale ja tehnikaid ning loome neist põnevaid esemeid. Uurime, kuidas saab loovalt tegutseda arvutimaailmas. Paneme oma tunded ja mõtted luule-ja kunstikeelde. Muudame koos maailma veel natuke paremaks ja lõbusamaks kohaks. Igas tunnis saavad lapsed mõne uue oskuse või teadmise.

Loovtegevus 2.-3. klassile

2. klass 3. klass

Toimumisajad: Reedeti kell 14.00-14.45

Juhendaja: Sirje Ruus

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

two

three

four

five

six

Poistekoor

2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass Toimumisajad: Reedeti kell 13.05-14.45 Juhendaja: Meelis Roosaar Asukoht: EG Tartu mnt õppehoone Kirjeldus:

Poistekoori kuuluvad 2.-6. klassi laulupoisid, kes hoiavad au sees poiste laulu Elva koolis. Poistekoori poisid on rõõmsad, hakkajad ja alati valmis andma endast parima! Lisaks iganädalastele proovidele korraldame ka laululaagreid (viimati toimus laululaager ja minikontsert Olustvere lossis käesoleva õppeaasta sügisel). Osaleme Eesti Meestelaulu Seltsi poolt korraldatud üritustel, esineme kooliüritustel ja ka väljaspool kooli. Algavad ettevalmistused 2022. aasta noorte laulu- ja tantsupeol osalemiseks.

Poistekoor

2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass

Toimumisajad: Reedeti kell 13.05-14.45

Juhendaja: Meelis Roosaar

Asukoht: EG Tartu mnt õppehoone

Huviringi tutvustus

two

three

Mesikäpp Squad

2. klass 3. klass Toimumisajad: Reedeti kell 13.30-14.30 Juhendaja: 4. klassi tüdrukud Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

Trennis mängitakse erinevaid liikumismänge, tehakse üldfüüsilisi harjutusi ning tantsitakse.

Mesikäpp Squad

2. klass 3. klass

Toimumisajad: Reedeti kell 13.30-14.30

Juhendaja: 4. klassi tüdrukud

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

six

seven

eight

nine

ten

eleven

twelve

Režiiring

6. klass 7. klass 8. klass 9. klass 10. klass 11. klass 12. klass Toimumisajad: Reedeti 14.00-15.40 Juhendaja: Krister Toom Asukoht: EG Puiestee õppehoone Kirjeldus:

Kui Sulle meeldib muusikat kuulata, ise seda luua või hoopis podcaste genereerida, siis RežiiRing on just Sinu jaoks! RežiiRingis tutvume muusikamaailma ühe põnevaima valdkonnaga – helisalvestuse ja helitehniku tööga. Ringis käsitleme järgmisi teemasid: mikrofonid, kõlarite süsteemid, helipuldid, DAW programmid ning helitehniku kui spetsialisti töö. Õpime muusikat kuulama hoopis uue nurga alt. RežiiRingis valitseb sõbralik ja vaba õhkkond ning ringi tegevus ulatub ka koolimajast väljapoole.

Oktoobrikuust alustab RežiiRing juba oma viiendat hooaega, mis pakub helitehnoloogiast huvitujatele ja muusikaloojatele kasulike nippe ning võimalus praktiseerida kooliüritustel ja olla vahendajaks esineja ja publiku vahel.

Režiiring

6. klass 7. klass 8. klass 9. klass 10. klass 11. klass 12. klass

Toimumisajad: Reedeti 14.00-15.40

Juhendaja: Krister Toom

Asukoht: EG Puiestee õppehoone

Huviringi tutvustus

first!

two

three

four

five

EG mudilaskoor

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass Toimumisajad: Kokkuleppel õpetajaga Juhendaja: Ehtel Kuldvere-Vent Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone Kirjeldus:

EG mudilaskoor on lauluhuvilistele õpilastele, et arendada oma lauluoskust ja musikaalsust, õppida mitmehäälselt laulma, esineda kooli aktustel, kontsertidel, Elva linna üritustel, maakonna- ja vabariiklikel laulupidudel. Lisaks kooriproovidele ja esinemistele toimub mõnikord õppeaasta jooksul erinevaid väljasõite, käime vaheajal veekeskustes ujumas jne. On saanud traditsiooniks, et aeg-ajalt toimuvad laululaagrid ööbimisega koolimajas. See on tore tava, mis käib ka laulupeo traditsiooni juurde, kui tuleb kodust mitmeks päevaks ära minna ja koos ühiselt koolimajas ööbida, et päeval koondproovides ja rongkäigus osaleda. Koorilauljate poolt on laululaagrid väga oodatud, sest on tore koos koorilaule harjutada, õhtul ringmänge mängida, filmi vaadata, muusika saatel tantsida ja hommikul pannkooke süüa.
Dirigent Ehtel Kuldvere-Vent on olnud 19-aastat Elva segakoor Ave dirigent, alates 2010.a. seotud Luksemburgi Eesti Seltsi laulukooridega juhendades neid laululaagrites ning aidates koos teiste juhendajatega laulupeoaastates neil koorilaule selgeks õppida ning salvestada. Samuti liitus ta lauljana 2018.a. Tartu Ülikooli Kammerkooriga.
Öeldakse: “Eestlased on laulurahvas!”. Mudilaskooriga liitumine on esimene samm selles suunas, et meie laulupidude traditsioon kestaks.

EG mudilaskoor

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5. klass

Toimumisajad: Kokkuleppel õpetajaga

Juhendaja: Ehtel Kuldvere-Vent

Asukoht: EG Tartu maantee õppehoone

Huviringi tutvustus

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad