Koolikorraldus

Huviringid 2021/2022. õppeaastal

two

three

four

Rahatarkus

2. klass 3. klass 4. klass Juhendaja: Monika Tasa Kirjeldus:

Rahatarkuse huviring on mõeldud 2.-4. klassi õpilastele. Aasta vältel läbib laps rahatarkuse algkursuse. Huviringi peamine eesmärk on õppida läbi mängu. Lõimituna põhiainetega läbime aasta jooksul järgnevad teemad: rahatarkuse olemus, unistamine, raha maksevahendina, kolm rahakassat, raha teenimine ja investeerimine, vajadused ja tahtmised, mõistlik kulutamine, eelarve, laenamine, ametid ja ettevõtlikkus.

Rahatarkus

2. klass 3. klass 4. klass

Juhendaja: Monika Tasa

Huviringi tutvustus

first!

two

three

Kabering

1. klass 2. klass 3. klass Juhendaja: Ave Sugul Kirjeldus:

Kaberingis tutvume kabemängu algtõdedega ja mängime kabet. Kabemäng arendab matemaatilist mõtlemist, loogikat, püsivust. Parimatel on võimalik ühineda Elva Mõttemängude Klubiga, et saada õpetust juba professionaalse treeneri käe all ja võtta osa ka kabevõistlustest.

Kabering

1. klass 2. klass 3. klass

Juhendaja: Ave Sugul

Huviringi tutvustus

three

four

Loovmäng

3. klass 4. klass Juhendaja: Reelika Püll Kirjeldus:

Loovmängu huviringis saavad kokku loovus ja mäng. Kohtumised on täis liikumist, muusikat, tantsimist ja loomulikult erinevaid mänge. Huviringis läbi viidud mängud õpetavad lapsi kohanema uutes olukordades. Osaleja õpib tundma ennast ja teisi, enda seesmisi ja väliseid piire, õpib suhtlema ja tundma ümbritsevat. Tundi on integreeritud hingamisharjutused ja meditatsioonid, mis arendavad lapses rahulikkust.

Loovmäng

3. klass 4. klass

Juhendaja: Reelika Püll

Huviringi tutvustus

five

six

seven

Jaapani kultuur läbi anime

5. klass 6. klass 7. klass Juhendaja: Triinu-Lii Lepp Kirjeldus:

Huviringis saavad õpilased tutvuda lähemalt jaapani kultuuriga läbi jaapani animatsiooni (anime). Põhitegevusena vaatame erinevaid animatsioone, seejärel seletatakse õpilastele neis esinevaid kultuuri elemente (mütoloogia, kombed, tavad, traditsioonid jne). Õpilased saavad arendada inglise keele oskust, kujundada/avaldada oma arvamust, arendada esinemisoskust ja laiendada silmaringi.

Jaapani kultuur läbi anime

5. klass 6. klass 7. klass

Juhendaja: Triinu-Lii Lepp

Huviringi tutvustus

four

five

six

Puutöö

4. klass 5. klass 6. klass Juhendaja: Jaanus Sinimäe Kirjeldus:

Kui Arno isaga koolimajja jõudis, oli tal veel suurepärane võimalus ennast puutööringi registreeruda. Ringis on Sul hea võimalus oma häid mõtteid ja ideid puusse vormida. Saad uusi teadmisi ja oskusi erinevate puidutöös kasutatavate tööriistade kohta ning lihtsalt koos samasuguste huvidega kaaslastega aega veeta.

Puutöö

4. klass 5. klass 6. klass

Juhendaja: Jaanus Sinimäe

Huviringi tutvustus

first!

Lugemispesa

1. klass Juhendaja: Anne Koppel Kirjeldus:

Lugemispesa ringis tutvustatakse lastele raamatuid, antakse soovitusi raamatute lugemiseks, mängitakse lugemismänge. Lapsed saavad kuulata erinevaid katkendeid raamatutest, vaadata katkendeid raamatute põhjal tehtud filmidest ja telelavastustest, joonistada ja meisterdada.Teeme koostööd Elva linna Lasteraamatukoguga.

Ringi tegevuse eesmärgid:

-suurendada huvi raamatute ja lugemise vastu

– ennetada õpiprobleeme läbi lapse kogemuse töötada raamatutega

– aktiviseerida laste omaalgatust ja loovust

– Arendada funktsionaalset lugemisoskust ja suulist eneseväljendusoskust

Lugemispesa

1. klass

Juhendaja: Anne Koppel

Huviringi tutvustus

two

Rahvatants

2. klass Juhendaja: Pille Rebane Kirjeldus:

Rahvatantsuringi eesmärgiks on kanda edasi eesti rahvatantsu traditsioone ja rahvakultuuri

õpetamise kaudu panna rõhku eetiliste käitumisharjumuste kujunemisele.

Rahvatantsuringi ootame:

* 2.klasside õpilasi, kellel jätkub lusti ja rõõmu tantsukogemuse omandamiseks. Varasem

kogemus ei ole vajalik.

Ringi tegevuse tutvustus:

* eesti laulu- ja tantsumängude õppimine

* eesti rahvatantsude põhiliikumiste õppimine

* autoritantsude õppimine

* tasakaalu, koordinatsiooni, rütmitunde, ruumitunnetuse ja enesekindluse arendamine

erinevate liikumiste kaudu.

* üheaegselt eeltooduga arendame õiget kehahoidu, muusikalist kuulmist, mälu, tähelepanu.

Tantsutöö põimub mängudega, laulumängude-tantsudega, seltskonnatantsudega ja laste endi poolt välja nuputatud mängudega. Soovin, et laps saaks läbi rütmilise liikumise maandada vaimse väsimuse ja pinge.

Rahvatants

2. klass

Juhendaja: Pille Rebane

Huviringi tutvustus

first!

two

three

Kokandus

1. klass 2. klass 3. klass Juhendaja: Annika Matrossov, Monika Tasa, Margit Rego Kirjeldus:

Kokandusringis algavad tunnid põgusa teoreetilise sissejuhatusega teemasse. Põhirõhk on praktilisel tegevusel ning uued teadmised ja oskused kinnistuvadki iseseisva praktilise tegevuse käigus. Üldjuhul jaotatakse lapsed väikestesse rühmadesse ning koos valmistatakse roog. Tunni käigus õpitakse koostöös tiimikaaslastega kõiki toiduvalmistamise komponente: toiduainete ettevalmistus, toidu valmistamine, tööpindade ja kasutatud nõude pesemine. Iga meeskond serveerib enda valmistatud toidu. Üheskoos maitstakse kõiki toite ja valmistajad räägivad, kuidas nende toidutegemine sujus. Anname ühise hinnangu tehtud tööle. Pärast söömist koristatakse terve köök.

Kokandus

1. klass 2. klass 3. klass

Juhendaja: Annika Matrossov, Monika Tasa, Margit Rego

Huviringi tutvustus

two

three

four

five

six

Rahvamuusikaansambel

2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass Juhendaja: Meelis Roosaar Kirjeldus:

Tegevuseks on eesti rahvamuusika propageerimine, musitseerimine eesti rahvapillidel ja naturaalpillidel, eesti rahvalaulude laulmine. Eesmärgiks on moodustatud rahvamuusikaansambliga osaleda Eesti Rahvamuusikaseltsi poolt korraldatud üritustel, esineda kooliüritustel ja ka väljaspool kooli. Algavad ettevalmistused 2022. aasta noorte laulu- ja tantsu- ning rahvamuusikapeol osalemiseks.

Rahvamuusikaansambel

2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass

Juhendaja: Meelis Roosaar

Huviringi tutvustus

four

five

six

Tekstiilikunst

4. klass 5. klass 6. klass Juhendaja: Pille Tani Kirjeldus:

Tekstiilikunstiringi tundides katsetame kõikvõimalikke tekstiilide valmistamise meetodeid. Kaunistame kangatrükiga T- särke, maalime siidivärvidega patju ja salle. Koome kangastelgedel ja väikestel raamidel ning proovime erinevaid viltimistehnikaid.

Tekstiilikunst

4. klass 5. klass 6. klass

Juhendaja: Pille Tani

Huviringi tutvustus

first!

two

Mänguline inglise keel

1. klass 2. klass Juhendaja: Ester Haas Kirjeldus:

Mänguline inglise keel suunab lapsi inglise keelt õppima mänguliste tegevuste kaudu. Liigume palju, mängime lauamänge, joonistame-värvime, meisterdame ja laulame laule. Õppimine on suuline, keskendudes esmase sõnavara kinnistamisele ja häälduse lihvimisele.  Peamised teemad: tervitamine, hüvastijätt, oma nime ja vanuse ütlemine, numbrid, värvid, pereliikmed.

Mänguline inglise keel

1. klass 2. klass

Juhendaja: Ester Haas

Huviringi tutvustus

first!

two

three

Unicorn Squad

1. klass 2. klass 3. klass Juhendaja: Annika Matrossov, Paula Saaremäe Kirjeldus:

Unicorn Squad on türdrukutele suunatud teadus- ja tehnikaring, kus tutvutakse füüsika, elektroonika, programmeerimise ja robootika algtõdedega. Tüdrukutel on võimalik katsetada, kuidas juhtida droone, kuidas panna liikuma roboteid, õppida käsitsema akutrelli ja jootekolbi. Õppeaastasse jagub põnevaid teemasid kahe kursuse lõikes. Üks kursus saab alguse septembri keskel ja kestab 10 nädalat ning teine kursus algab märtsis kestab samuti 10 nädalat. Ühe grupi suurus on maksimaalselt 12 õpilast.

Unicorn Squad

1. klass 2. klass 3. klass

Juhendaja: Annika Matrossov, Paula Saaremäe

Huviringi tutvustus

three

Liiklusring

3. klass Juhendaja: Meelis Roosaar Kirjeldus:

Kuus õppeaastat on Elva Gümnaasiumis tegutsenud liiklusring Meelis Roosaare juhendamisel eesmärgiga saada kevadel kätte jalgratturi juhiload. Ringis osalevad enamus 3. klasside õpilased, kes saavad õppeaastal 10-aastaseks. Erandkorras saavad osaleda ka vanemad õpilased, kellele ei ole veel väljastatud jalgratturi juhiluba.

Sügis-talvisel perioodil toimub liiklusteooria õpe – valmistumine kevadiseks liiklustesti sooritamiseks. Selleks õpime liikluseeskirju, lahendame liiklusülesandeid ja harjutusteste, mängime erinevaid liiklusmänge, vaatame õppevideosid. Aeg-ajalt toimuvad ka liiklusviktoriinid, kus paremad saavad endale valida erinevaid liiklusteemalisi auhindu. Õppematerjalidega on meie kooli kenasti varustanud Transpordiamet.

Kevadperioodil toimuvad liiklustunnid jalgratastega liiklusväljakul, kus valmistume praktiliseks liikluseksamiks – harjutame erinevate elementide sooritamist ja liiklemist jalgrattal.

Jalgratturi juhiloa saamiseks tuleb sooritada teoreetiline eksam (liiklustest 15 küsimusega) ja praktiline eksam liiklusväljakul. Seni on enamus õpilastest sellega hakkama saanud ja suvevaheajale minnes on neile väljastatud jalgratturi juhiluba.

Liiklusring

3. klass

Juhendaja: Meelis Roosaar

Huviringi tutvustus

four

five

six

Käsitöö

4. klass 5. klass 6. klass Juhendaja: Pille Tani Kirjeldus:

Käsitööringi tundides valmistame erinevates tehnikates tarbe- ja kaunistusesemeid. Köidame mandalamärkmiku või kokaraamatu, õmbleme lõbusaid kodutekstiile ja valmistame tähtpäevadeks kingitusi.

Käsitöö

4. klass 5. klass 6. klass

Juhendaja: Pille Tani

Huviringi tutvustus

first!

two

three

Legoring

1. klass 2. klass 3. klass Juhendaja: Birgit Loiku Kirjeldus:

Legoringi eesmärk on arendada laste püsivust, suunates loominguliselt mõtlema. Klotsid arendavad kujutlusvõimet, loogikat ja käte motoorikat.

Legoring

1. klass 2. klass 3. klass

Juhendaja: Birgit Loiku

Huviringi tutvustus

first!

two

three

Loovtegevus

1. klass 2. klass 3. klass Juhendaja: Sirje Ruus Kirjeldus:

Loovtegevuse ringis arendame loovust ja näpuosavust. Lapsed saavad ise olla ilu tegijad. Kasutame erinevaid taaskasutusmaterjale ja tehnikaid ning loome neist põnevaid esemeid. Uurime, kuidas saab loovalt tegutseda arvutimaailmas. Paneme oma tunded ja mõtted luule-ja kunstikeelde. Muudame koos maailma veel natuke paremaks ja lõbusamaks kohaks. Igas tunnis saavad lapsed mõne uue oskuse või teadmise.

Loovtegevus

1. klass 2. klass 3. klass

Juhendaja: Sirje Ruus

Huviringi tutvustus

two

three

four

five

six

Poistekoor

2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass Juhendaja: Meelis Roosaar Kirjeldus:

Poistekoori kuuluvad 2.-6. klassi laulupoisid, kes hoiavad au sees poiste laulu Elva koolis. Poistekoori poisid on rõõmsad, hakkajad ja alati valmis andma endast parima! Lisaks iganädalastele proovidele korraldame ka laululaagreid (viimati toimus laululaager ja minikontsert Olustvere lossis käesoleva õppeaasta sügisel). Osaleme Eesti Meestelaulu Seltsi poolt korraldatud üritustel, esineme kooliüritustel ja ka väljaspool kooli. Algavad ettevalmistused 2022. aasta noorte laulu- ja tantsupeol osalemiseks.

Poistekoor

2. klass 3. klass 4. klass 5. klass 6. klass

Juhendaja: Meelis Roosaar

Huviringi tutvustus

first!

two

three

four

Mudilaskoor

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass Juhendaja: Ehtel Kuldvere-Vent Kirjeldus:

EG mudilaskoor on lauluhuvilistele õpilastele, et arendada oma lauluoskust ja musikaalsust, õppida mitmehäälselt laulma, esineda kooli aktustel, kontsertidel, Elva linna üritustel, maakonna- ja vabariiklikel laulupidudel. Lisaks kooriproovidele ja esinemistele toimub mõnikord õppeaasta jooksul erinevaid väljasõite, käime vaheajal veekeskustes ujumas jne. On saanud traditsiooniks, et aeg-ajalt toimuvad laululaagrid ööbimisega koolimajas. See on tore tava, mis käib ka laulupeo traditsiooni juurde, kui tuleb kodust mitmeks päevaks ära minna ja koos ühiselt koolimajas ööbida, et päeval koondproovides ja rongkäigus osaleda. Koorilauljate poolt on laululaagrid väga oodatud, sest on tore koos koorilaule harjutada, õhtul ringmänge mängida, filmi vaadata, muusika saatel tantsida ja hommikul pannkooke süüa.
Dirigent Ehtel Kuldvere-Vent on olnud 19-aastat Elva segakoor Ave dirigent, alates 2010.a. seotud Luksemburgi Eesti Seltsi laulukooridega juhendades neid laululaagrites ning aidates koos teiste juhendajatega laulupeoaastates neil koorilaule selgeks õppida ning salvestada. Samuti liitus ta lauljana 2018.a. Tartu Ülikooli Kammerkooriga.
Öeldakse: “Eestlased on laulurahvas!”. Mudilaskooriga liitumine on esimene samm selles suunas, et meie laulupidude traditsioon kestaks.

Mudilaskoor

1. klass 2. klass 3. klass 4. klass

Juhendaja: Ehtel Kuldvere-Vent

Huviringi tutvustus

Elva Gümnaasiumi tunnuslause

Teadmised on igihaljad