14. oktoobril toimunud lastevanemate koosoleku peamiseks teemaks oli E- õppe korraldusega seotud küsimused. Õppejuhid andsid põhjaliku ülevaate, kuidas hakkab õppetöö toimuma juhul kui kool läheb üle E- õppele. Antud dokument on lihtsalt leitav ka kooli koduleheküljelt: E-õppe korraldus EG. Elva Gümnaasiumi õpilaste arv on kasvufaasis ja sellel õppeaastal õpib meie koolis 957 õpilast. Rekordarv õpilasi õpib gümnaasiumiastmes- 132 gümnasisti. Eelmise õppeaasta märksõna oli COVID -19 ja distantsõppe korraldamine.

Positiivse poole pealt jääb aga aastat 2020 meenutama, et kodanikukaitse õppesuund pälvis Tartumaa aasta haridusteo tiitli.

Esitlus on leitav: Lastevanemate koosoleku esitlus

Elva Gümnaasiumi direktsioon